Începutul Creației

Study Guide – Don Elkins, Ph.D., Carla Rueckert, Jim McCarty
http://www.llresearch.org
Study Guide compiled by Bob Childers, Ph.D. Web formatting, editing and additional compilation by David Wilcock
MAREA SCHEMĂ A LUCRURILOR: CONFIGURAREA JOCULUI
ÎNCEPUTUL TUTUROR LUCRURILOR
 1. INFINITUL = SURSA = INTELIGENȚA INFINITĂ
 2. INFINITUL ESTE NELOCALIZAT ȘI NEDIFERENȚIAT
Întrebare: Poți să-mi spui primul lucru cunoscut în Creație?
RA: Primul lucru cunoscut în Creație este Infinitul.
 1. ÎNCEPUTUL CONȘTIENTIZĂRII
Întrebare: Care este urmatorul pas?
RA: Infinitul a devenit conștient.
 1. DIN DORINȚA INFINITULUI DE A SE EXPERIMENTA PE SINE, APARE CREATORUL
 2. CREATORUL CREEAZĂ SPAȚIUL ÎNCONJURĂTOR
RA: Atunci când Creatorul decide să se experimenteze pe Sine, El generează în această vastitate („nimicul” care are potențialul existenței) deplinătatea grației și puterii Celui Infinit Creator care se manifestă în percepția voastră ca spațiu sau spațiu cosmic.
 1. CREATORUL SE ÎMPARTE ÎN / CREEAZĂ PĂRȚI INDIVIDUALIZATE ALE SINELUI SĂU
RA: Pas cu pas, Creatorul devine ceea ce poate ști (sau experimenta) despre El Însuși, și părțile Sale pure, individualizate, încep să conștientizeze puterea Cuvântului sau a Gândului Inițial. Creația în sine este o formă de Conștiință Unificată.
CREATORUL NU ATÂT CREEAZĂ, PE CÂT SE EXPERIMENTEAZĂ PE SINE.
III. CREATORUL = TRANSFORMAREA / CONCENTRAREA INTELIGENȚEI INFINITE ÎN ENERGIE INTELIGENTĂ
RA: Conștientizarea a dus la transformarea / concentrarea Infinitului în Energie infinită. Ați atribuit multe denumiri acestui aspect, cele mai frecvente fiind acelea de „Logos” sau „Iubire”. (Notă: Iubirea mai este definită ca „Al Doilea Principiu al Legii lui Unu”)
RA: Creatorul este transformarea / concentrarea Infinitului într-un Principiu Conștient numit Inteligența Infinitului. (Notă: Atunci când Infinitul se concentrează asupra Sieși, apare Creația)
RA: Iubirea poate fi privită ca tipul de energie extrem de puternică, care face ca Energia Inteligentă să fie produsă din Potențialul Inteligent infinit, într-un mod aparte. Toată Iubirea provine din Unitate.
 1. INTELIGENȚA INFINITULUI ȘI ENERGIA INTELIGENTĂ
RA: Totul este Unitate. Această Unitate este Tot Ceea Ce Este. Această Unitate are un potențial și o cinetică. Potențialul este inteligența Infinitului. Accesarea acestui potențial va produce mișcarea Câmpului (sau mișcarea cinetică). Această mișcare (sau partea cinetică) a fost numită de noi Energie Inteligentă. (Cu toate acestea) În Unitate nu există nici o diferență între potențial și cinetică.
Ritmurile de bază ale Inteligenței Infinitului nu prezintă nicio distorsiune…de orice fel ar fi aceasta. Ritmurile sunt învăluite în mister pentru că ele sunt însăși Tot Ceea Ce Este. Unitatea este nedistorsionată. Cu toate acestea, există un potențial vast pentru a putea fi create focare de energie pe care noi le numim Energie Inteligentă.
 1. MARELE SOARE CENTRAL ȘI RITMUL INTELIGENȚEI INFINITULUI
RA: Infinitul Inteligent are un ritm sau un flux, asemenea unei inimi gigantice (privind din perspectiva voastră) care provine din Marele Soare Central…inevitabil, prezența acestui flux este precum un val continuu al existenței fără polaritate, fără limite, o vastă și tăcută curgere fluidă spre exterior, un flux și reflux, până când toate focarele de energie sunt complete. Apoi, natura lor spirituală este „concentrată” spre interior, tot mai înspre interior, până când totul este coagulat. Acesta este ritmul realității.
(Notă: „Bătăile inimii” sau „Ritmul” pornesc din centrul unui așa-numit sistem sferic de energie, sistem care a fost denumit în lucrările științifice publicate „Oscilatorul Central”. Din nou, materialul lui Ra este remarcabil de bine corelat cu modelul fizicii pe care Wilcock l-a prezentat în formă finală completă, în al treilea volum „Divine Cosmos”)
 1. INSTRUMENTELE EXISTENȚEI = CELE 3 PRINCIPII DE BAZĂ ALE LUI UNU
 2. PRIMUL PRINCIPIU= LIBERUL ARBITRU
ÎNTREBARE: Primul Principiu al Infinitului Inteligent este Liberul Arbitru. Poți să îmi dai o definiție a acestuia?
RA: Acest Prim-Principiu al Legii lui Unu reflectă faptul că Creatorul se va cunoaște pe Sine (adică se experimentează pe Sine). Primul Principiu este Liberul Arbitru.
Întrebare: Asta înseamnă că Creatorul acordă libertate totală în alegerea căilor de cunoaștere. Este corect?
RA:. Acest lucru este corect.
Întrebare: Atunci, toate celelalte Principii rezidă din Primul…este corect?
RA: Este și corect și incorect.
În iluzia existenței voastre fizice tot ceea ce înseamnă experiență provine din Legea Liberului Arbitru sau Calea Confuziei.
Într-un alt sens, cel pe care îl învățăm acum, experiențele sunt acest Prim-Principiu.
 1. AL DOILEA PRINCIPIU = IUBIREA
 2. CONCENTRAREA ENERGIEI LIBERULUI ARBITRU VA AVEA CA REZULTAT IUBIREA
RA: Primul Principiu, Liberul Arbitru, se regăsește în ceea ce voi denumiți Logos, sau Principiul Creator, sau Iubire. Aceste aspecte pot fi numite Al Doilea Principiu.
RA: Al Doilea Principiu este Principiul Iubirii.
 1. IUBIREA CAUTĂ SĂ SE CUNOASCĂ PE SINE
RA: Principiul Iubirii este marele generator și primul co-Creator al diverselor creații folosind Inteligența Infinitului. Iubirea Își folosește energia inteligentă pentru a crea un anumit model de iluzii (holograme) sau densități, în scopul de a-Și satisface propria sa evaluare inteligentă ca pe o metodă de cunoaștere de Sine.
III. Al TREILEA PRINCIPIU = LUMINA
RA: Această Energie Inteligentă a creat astfel un Principiu cunoscut sub numele de Lumină. Din aceste 3 Principii fundamentale rezidă alte multe Principii, fiecare cu propriul său sistem de contradicții care trebuie armonizate, fiecare Principiu nefiind mai important decât celălalt.
RA: Originea acestei întregi Energii reprezintă acțiunea Liberului Arbitru în Iubire. Natura acestei Energii este Lumina, inclusiv Lumina interioară care este steaua călăuzitoare a Sinelui. Aceasta este adevărata natură a tuturor Entităților.
RA: LUMINA INTERIOARĂ ESTE INIMA FIINȚEI. PUTEREA SA ESTE PUTEREA VOINȚEI TALE DE A DESCOPERI LUMINA.
RA: Un anumit grad de conștientizare a Luminii interioare este necesar pentru a atrage potențialul de curgere a Luminii de la polul magnetic sud al ființei (chakra rădăcină) în sus, într-o de spirală ascendentă.
 1. CREAȚIA
 2. CREATORUL EXPLOREAZĂ CONCEPTUL DE MULTI-FIINȚĂ (ENTITĂȚI INDIVIDUALE)
RA: Ceea ce este infinit nu poate fi împărțit…conceptul de multi-Ființă este un concept finit, individual. Creatorul infinit există doar în Unitate.
RA: Inteligența Infinită discerne un concept, și anume: libertatea individuală a voinței de a conștientiza.
Acest concept reprezintă limitarea. Aceasta este primul și principalul paradox sau Principiul Legii lui Unu. Astfel, unica Inteligență Infinită s-a investit pe Sine într-o explorare a multi-Ființei.
Datorită posibilităților nelimitate ale Inteligenței Infinite (sau Unimea), nu există o limită a multi-Ființei. Explorarea este astfel liberă să continue la infinit, într-un prezent etern.
RA: FIECARE ENTITATE (COMPLEX MINTE-TRUP-SPIRIT) REPREZINTĂ UN UNIC ASPECT AL UNICULUI CREATOR.
 1. CREAȚIA REPREZINTĂ UN NUMĂR INFINIT DE DIMENSIUNI, ÎNTR-UN FORMAT DE OCTAVE
RA: Următorul pas este o reacție în lanț, infinită, a Principiului Creator (Energia Inteligentă), urmând Legea lui Unu într-unul dintre Principiile sale de bază, și anume: Liberul Arbitru. Astfel, multe, multe dimensiuni, infinite la număr, sunt posibile.
Energia curge din Inteligență Infinită, în primul rând datorită revărsării Forței Creatoare care se grupează aleator și creează tipare de energie (matrici energetice). Apoi, aceste tipare de energie încep să-și reglementeze propriile lor ritmuri și domenii de energie, creând astfel Dimensiuni și Universuri. În acest moment Universurile Fizice nu s-au născut încă.
Pașii sunt simultani și infiniți.
RA: Universul este infinit. Acest lucru nu a fost încă dovedit sau infirmat, dar putem să vă asigurăm că nu există nicio limită a Sinelor voastre, a călătoriei voastre pentru experimentare sau a percepțiilor voastre privind Creațiile.
III. UN ASPECT INDIVIDUAL AL LUI DUMNEZEU A CREAT GALAXIA NOASTRĂ (MILIARDE DE STELE)
Întrebare: Galaxia noastră a fost creată de Inteligența Infinită, sau de o parte a Ei?
RA: Galaxia și toate celelalte lucruri materiale sunt create de către Aspecte Individuale ale Inteligenței Infinite. Așa cum a început fiecare explorare, fiecare Aspect Individual al lui Unu poate, la rândul său, să transforme / concentreze Energia și să devină co-Creator. Folosind Inteligența Infinită fiecare Aspect a creat un Univers.
Permițând curgerea Liberului Arbitru puteți să experimentați un spectru infinit de posibilități…fiecare Aspect Individual canalizează Iubirea/Lumina în Energie Inteligentă creând astfel așa-numitele Legi Naturale ale fiecărui Univers în parte. Fiecare Aspect are propria versiune locală a Legilor Naturale iluzorii.
Se înțelege că orice Aspect, oricât de mic, de orice densitate, sau orice tipar iluzoriu conțin, într-o imagine holografică, un singur Creator care este infinit. Astfel, toate încep și se termină în mister.
RA: Lumina Albă care emană și formează sub-Logosurile articulate își are începutul în ceea ce poate fi văzut metafizic ca Întuneric. Lumina vine în Întuneric și îl transfigurează determinând organizarea Haosului care devine reflexiv sau radiant. Astfel se creează Dimensiunile.
Întrebare: Acum, având în vedere numai formarea Căii Lactee, voi presupune că prima apariție pe care am putut-o vedea cu telescoapele noastre a fost apariția unei stele de natura Soarelui nostru. Este corect?
RA: Prima manifestare a Creatorului sau Logosul în crearea unei galaxii este reprezentată de formarea unui nor galactic dintr-o energie turbionară care produce, la rândul său,  noi centre de energie ale Logosului. Aceste centre de energie sunt denumite Stele.
Cu cât manifestarea Logosului Stelar este (mai) la început, cu atât ea reprezintă Intenția Gândului Originar.
 1. LOGOSURILE NOASTRE GALACTICE AU CREAT SOARELE ÎNAINTEA PLANETELOR
RA: Individualizând Galaxia noastră, co-Creatorul a creat tipare de Energie care s-au concentrat în mai multe centre de conștientizare ale Inteligenței Infinite.
Evoluția (succesiunea) este de la spirala de energie (toroidul energetic) galactică, la toroidul energetic solar, toroidul energetic planetar și, în final, la spirala de energie  care a început crearea primei Densități a Conștiinței în entitățile planetare.
[Notă: Rețineți că toate particulele de bază stabile (electroni, protoni, neutroni și, de asemenea, cuarcii) nu pot exista fără mișcarea de rotație (mișcare în spirală). Mai mult decât atât, în volumul III – Cosmos Divin aflăm despre „câmpurile de torsiune” care se deplasează într-o mișcare în formă de spirală. În „Convergența seriilor”, Wilcock discută despre modul în care această mișcare în formă de spirală reprezintă principiul de creștere sau de expansiune care se aplică la toate nivelele Universului, de la micro la macro, și modul în care aceste nivele sunt perfect armonizate și împărțite printr-un coeficient de 34.560 (a se vedea lucrarea lui Ray Tomes). Deși Ra nu indică în mod direct că acest coeficient este o armonică, asta se poate deduce din context…deci, repet, în 1981 (mesajul lui) Ra a fost înaintea vremurilor.]
Material extras din cartea The Law Of One – Study Guide By RA
Va urma…
Sursa articolului
Reclame

3 comentarii

 1. NAMASTE DRAGA CRISTIAN-extraordinar de educativa ,neaparat de citit si avut in biblioteca personala-as putea spune ca ar fi cartea de capatai a oricarui om ce se implica serios in cunoastere si autocunoastere si daca s-ar face o paralela intre SCRIPTURA si aceasta carte ,cred ca ar fi multe puncte co-incidente. GeorgedeDrobeta.

  Apreciat de 1 persoană

  1. Mulțumesc, George!
   Așa este…mulți dintre noi cunoaștem, dar, din nefericire, o majoritate nu! Important este ca aceste informații sintetizate atât de clar să fie asimilate (și) de către cei care încă nu au ieșit din tiparele rețelei create de Archoni.
   Toate cele bune!

   Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s