KATHARA – Harta Universului văzută de civilizații extraterestre avansate…și originea Kabbalah – Partea a II-a

Urmare a Părții I
Cosmic Map as Seen by…Advanced ETs…and The Origin of Kabala
by Noel Huntley Ph.D., June, 2003
Deși Elohim din Universul înalt-dimensional au avertizat cu privire la aceste pericole, avertismentele lor au fost ignorate și, de milioane de ani, Wesedak degenerează. Până acum 150 milioane ani a fost tot o Matrice Gaură Neagră în frecvențele joase, dar nelocuită de cele mai puternice avatare întunecate.
Aceasta nu înseamnă însă că experiențele înălțătoare personale care descriu un proces de ascensiune nu sunt valabile, însă acele stări au fost experimentate într-un sistem finit, bazat pe un tipar denaturat al Matricei Divine, etanșeizat (separat) față de Sursă, astfel încât conducătorii acestuia să poată juca rolul de Dumnezeu. Procesul care stă la baza evoluției reprezintă un proces electrostatic gradual al non-formelor, nu este numai unul de evoluție a formei (este un proces al întregii Creații – n. tr.). Există peste 600 de astfel de procese evolutive, în care este inclusă și electrodinamica realității noastre fizice.
În cele din urmă, ființele care trăiesc în Matricea Fantomă vor realiza că sistemul lor trebuie să fie parazitat de alte ființe, din alte Matrici de Timp, și că tehnologiile secrete cele mai avansate ale acestora sunt îndreptate către acest scop al parazitării. Matricea Wesedak (marcată cu negru în grafic), cea din care provin mulți Anunnaki și specii hibride este o Matrice Universală de Timp care are o altă Matrice-soră (paralelă), Wesedrak…din Wesedrak provine grupul rival, Drakonienii. Aceasta este Sectorul Veca, de lângă Wesedak, care se deplasează într-o direcție inversă acelor de ceasornic; împreună, Veca și Wesedak formează Matricea Wesa.
Wesa
Wesa
Acestea sunt cele două principale grupuri ET:
 1. Anunnaki, care începând cu anul 2000 au format Rezistența Unită a Invadatorilor, împreună cu alte grupuri ET
 2. Rasele Drakoniene
În ciuda separării cosmice dintre Wesedak și Matricea noastră, Anunnaki au creat o gaură de vierme care le conectează (a se vedea graficul).
 Kathara-gaura-vierme
Timp de sute de milioane de ani, planul lor a fost de a uni Matricea noastră cu a lor. După câte se pare, au reușit să preia (doar) Matricea Fantomă (care se află pe cealaltă parte a Matricei noastre), scopul final fiind acela de a inversa și re-alinia Matricea noastră cu a lor și, ulterior, captarea întregii energii a Matricei noastre, utilizând așa-numita tehnologie BeaST (BST).
Această tehnologie implică crearea de conexiuni tip “gaură de vierme” și sisteme de rețele “subterane“ în Matricea noastră Timp, implanturi pentru mutații genetice în ADN-ul populației Pământului, inclusiv inversarea codurilor câmpului EM terestru și crearea unei alte rețele în jurul planetei. Acest lucru ar putea avea o legătură cu sistemul guvernamental HAARP, prin crearea de numeroase rețele subterane legate, la rândul lor, la rețelele la care populația este „tributară” – rețelele de cabluri electrice (și plățile către furnizorii și distribuitorii de electricitate – n. tr.). Iată deci un motiv principal pentru care sistemul energetic radiant fără fire inventat de Tesla încă de la inceputul secolului trecut a fost suprimat.
Într-adevăr, BeaST este destinată să creeze „distorsiunile necesare” în Matricea Divină pentru compatibilizarea cu amprenta lor genetică, manevrând rețelele noastre pentru a le alinia cu ale lor, în scopul deplinei asimilări. Aceasta include utilizarea unor modulații de frecvență scalare care să inverseze codurile planetei din 1D la 7D, pentru a fragmenta câmpurile principale de frecvență ale Pământului din benzile de frecvență 8D-12D și a conecta linia noastră de timp la Matricea Fantomă și apoi la Wesedak.
Acest lucru șterge memoria celulară a rasei umane (așa cum s-a și întâmplat), prin urmare, denumirea Blank Slate Technology (BST) poate fi personificată ca BeaST (Fiara).
Ciclurile principale de timp ale Pământului (Evoluția și re-structurarea de după) sunt cicluri de timp de 26.556 ani (produse de către lenta pendulare a Pământului) într-un continuum de timp: 6 cicluri de 26.556 de ani pentru un ciclu de timp planetar plus 72 de cicluri vectoriale de timp, pentru un ciclul planetar complet. Această Matrice complexă de cicluri în cicluri și frecvențe în frecvențe formează un Tipar care poate fi resetat atunci când este necesar…resetarea poate surveni prin reușita Misiunii de Realiniere Cristică.
Resetarea trebuie să se facă treptat, prin intermediul unui plan evolutiv uman de re-construcție ADN, deoarece Matricea noastră actuală a fost atât de distorsionată, încât re-alinierea și re-orientarea particulelor componente și a nenumăratelor valori ale frecvențelor ADN trebuie să aibă loc gradual. Oricum, o Conștiință care vine în acest Sistem al Universului trebuie să adopte în mod automat (să se formateze cu) acest cadru atât de complex de frecvențe care implică bariere și, implicit, „joaca” printre acestea.
Procesul care stă la baza Evoluției (a Tot Ceea Ce Este – n. tr.) păstrează totul într-o perpetuă creație.
De reținut că tiparul ADN (re-alinierea lui) va rezona cu matricile fractalice mai mari, cum ar fi cea Universală, cu re-structurarea sa ulterioară.
Aceste frecvențe ciclice de timp operează în mentalul colectiv și subconștientul tuturor speciilor, iar modulele de frecvență ale Matricei Timp impun în mod automat module-cadru limitate în care operează Conștiința, în orice moment, în limita zonei de manifestare a realității Liberului-Arbitru. Cu toate acestea, Liniile de Timp (ciclurile temporale) pot fi schimbate, așa după cum am arătat mai sus. (Partea I – n. tr,)
Planul inițial prevedea 4 cicluri evolutive, fiecare ciclu constând din 3 cicluri planetare de câte 26.556 ani…fiecare ciclu planetar era compus din 72 cicluri vectoriale de timp, rezultând astfel 1.728 vectori în cele 4 cicluri, inclusiv Universul anti-paralel (4 x 3 x 72 x 2). De asemenea, 1.728 = 12³ (12 x 12 x 12) – și se referă la diviziunea Conștiinței prin 4 Universuri Armonice: Avatar (1); Supra-Suflet (12); Suflet (144); Uman (1728). Asta include și Pământul anti-paralel (format din anti-particule).
Al 4-lea ciclu a fost programat pentru a atinge intensitatea maximă în perioada 2012-2017, din Ciclurile Stelare de Activare.
De reținut că Matricile de Timp se știe că operează pe secvențe de coduri în baza 12. Specia umană împreună cu celelalte specii trebuie aduse în frecvențele specifice Câmpului Unificat și acest lucru nu se poate face dintr-o dată, altfel Pământul ar exploda.
Acest Plan Evolutiv în 4 cicluri a fost proiectat de către Părinții Fondatori (sau Fondatorii), specia ET primordială.
Planul prevedea ca specia inseminată cu cel mai evoluat ADN să integreze în frecvențele Pământului zona Aramatena (sfera de sus) din rețeaua Kathara, ca parte a Misiunii de Aliniere Universală.
La fiecare 26.556 ani frecvențele stocate în Aramatena vor fi lansate în creșteri de nivel succesive, controlate, în timpul Ciclurilor Stelare de Activare, prin intermediul Portalurilor Stelare, rezultând nivele de frecvențe tot mai ridicate. Toate speciile de pe Pământ au fost codificate genetic tocmai pentru a retransmite automat aceste frecvențe electromagnetice, în scopul realinierii progresive a Complexului planetar al Pământului cu Complexul Universal.
Fără acest Plan, Pământul ar fi căzut în Matricea Fantomă. Așadar, ființele umane se reîncarnează în aceste tipare defazate ale Matricii Divine și, pe măsură ce se derulează cele 4 Cicluri Stelare de Activare (în interiorul Câmpului Unificat), experiența acumulată în frecvențele din ce în ce mai ridicate (specifice fiecărui Ciclu) are ca rezultat atât re-activarea tuturor celor 12 spirale ADN, cât și re-structurarea Matricei Divine Originare.
Structura Creației este alcătuită din Matrici sau Tipare…această structură s-ar putea numi Inteligență Geometrică. Aceste Tipare sunt configurate precum limbajul binar în care funcționează un sistem de operare PC. Lucrul cu Tiparele noastre planetare defazate fost principalul scop pentru alinierea la scară Universală, tot în acest scop fiind implicate și alte sisteme stelare, cum ar fi cele asociate cu planete aflate pe nivele superioare de frecvență: Tara (conectată la Poarta Stelară 5) și Gaia (conectată la Poarta Stelară 8).
Acest lucru trebuia făcut prin re-integrarea treptată a Tiparelor re-setate prin care frecvențele din ce în ce mai ridicate ale energiilor Câmpului Unificat pot fi integrate și re-aliniate Modelului Planetar și pentru succesul Misiunii de Realiniere Cristică. În final, Matricea Kathara va fi re-construită. Vorbind la modul general, specia umană a fost genetic creată pentru a avea grijă de acest sistem planetar.
Din această specie umană originară, urmând acelei „căderi” cunoscute umanității (descrisă într-un articol separat), mai multe specii „forme-sămânță” au fost create pentru a se reîncarna în această Matrice Locală de Timp în scopul operării în cadrul acestor frecvențe (cum ar fi vectorii din Matrice) prin atragerea, acumularea și creșterea treptată a frecvențelor Câmpului Unificat, pentru a o re-alinia și re-structura…în special re-alinierea și re-structurarea Complexul Matricei Planetare Pământ în cadrul interacțiunii sale cu Complexul Matricei Galactice și Complexul Matricei Universale.
De reținut că Păzitorii ET și comunicatorii umani ai mesajelor lor au tendința de a se referi la Sisteme Stelare ca fiind Galaxii, iar termenul „Universal„, care se aplică Matricei de Timp, înseamnă o zonă mare a Galaxiei noastre, zonă care include structuri interioare dimensionale și spațio-temporale.
Misiunea de Realiniere Cristică, așa după cum s-a menționat, a fost concepută pentru a se construi Matricea Divina în 4 cicluri evolutive (cu 3 cicluri temporale planetare), prin intermediul fenomenului de (re)încarnare, în intervalul celor 1.728 de cicluri vectoriale de timp (incluzând și Pământul anti-paralel), totul cu o durată de aproximativ 320.000 ani (simultan, pentru Pământul-particule și Pământul anti-particule). Interferența continuă a „Extratereștrilor (Îngerii) Căzuți„, care s-au străduit să împiedice această aliniere (prin crearea și păstrarea amprentei lor artificiale) a avut ca efect repetarea celor 4 Cicluri Evolutive inițiale (ciclurile de timp planetare de 26.556 ani), de câteva zeci de ori în câteva sute de milioane de ani. [Este acea buclă spațio-temporală (care s-a dorit a fi infinită dpdv temporal) pe care o cunoaștem sub diverse denumiri: Cușcă, Matrix, Maya, Voal, etc – n. tr.]
Drept urmare, începând din anul 208216 î.C., atunci când condițiile pentru începerea Ciclurilor de Activare Stelară erau suficient de favorabile, timp de 8 cicluri planetare de timp nu s-a realizat nimic. Nici măcar un singur Ciclu Evolutiv (la fiecare 26.556 ani), așa după cum a fost programat…spre deosebire de ceea ce are loc în prezent.
Cu toate acestea, chiar și în acest caz, atunci cand s-a creat și lansat tehnologia Blank Slate Technology (BeaST) care utilizează (și blochează – n. tr.) aceste energii de ascensiune, Păzitorii au sigilat Porțile Stelare pe care Ei (Îngerii Căzuți – n.tr.) le-au deschis, oprind astfel înrobirea permanentă a altor specii din Matricea Gaură Neagră. Cu toate acestea, din păcate, sigilarea Porților Stelare a provocat schimbări repetate ale polilor Pământului, distrugând o mare parte din civilizațiile umane.
Conflictul a continuat destul de mult timp. Acesta (acum) este timpul Ciclului Ascensiunii Finale, înainte de marile schimbări – este bătălia finală.
Toate părțile implicate își joacă ultimul atu:
 • Anunnaki, prin tehnologia Blank Slate Technology (cunoscută ca „Sabia Albastră a Arhanghelului Mihail”).
 • Drakonienii, care contracarează această tehnologie BeaST, cu a lor (cunoscută ca „Sabia Destinului).
 • Păzitorii, prin sistemul de supracontrol Chivotul Legământului, pentru re-setarea Matricii Divine (a se vedea articolul pe această temă).
 • Prezența civilizației Copiilor Indigo.
Dacă au existat dificultăți în citirea acestui articol, vă rog să luați în considerare faptul că a înțelege și a prezenta apoi într-un mod rezonabil aceste mesaje a reprezentat o sarcină uriașă…avem de-a face cu concepte cu milioane de ani înainte de știința prezentului.
Notă: Sabia Albastră a Arhanghelului Mihail reprezintă fluxuri dirijate de impulsuri sonice scalare. În cazul în care Sabia este plasată pe rețeaua Kathara, imaginați-vă „piesa în cruce” (apărătoarea mâinii – n.tr.) care intersectează SG 6 din Matricea de Timp (pe care o leagă orizontal de Wesedak), și SG 6 din Matricea Fantomă…această conexiune imaginară formează bine-cunoscutul număr 666 al Satanei…acum, să ne amintim de ulterioara poveste a „Îngerilor Căzuți„, eveniment care a dus la „asimilarea” Matricei noastre de Timp.
de Noel Huntley Ph.D., June, 2003
Sursa articolului
Observații:
În ceea ce privește sutele de mii și sutele de milioane de ani pe care noi le percepem la nivelul realității 3D, să ne amintim ceea ce ne spune Biblia referitor la cum se raportează Timpul între “Sus” și “Jos”: “Căci, înaintea Ta, o mie de ani sunt ca ziua de ieri, care a trecut, şi ca o strajă din noapte.” (Psalmul 90, 4); “Dar, prea iubiţilor, să nu uitaţi un lucru; că, pentru Domnul, o zi este ca o mie de ani, şi o mie de ani sînt ca o zi.” (2 Pet. 3, 8)
Desigur, literal înseamnă că pentru *Domnul* nu contează timpul…și așa și este!
Drept urmare, dacă facem un raport de (doar) 1/1000, aceste perioade de sute de mii sau milioane de ani tereștri pot fi asimilate, la nivelele superioare realității 3D, cu perioade locale de timp de câteva zeci, sute, mii, sau zeci de mii de ani. Încă o dată: raportat la ceea ce „știm noi” că înseamnă „timpul”.
Dacă ne gândim că doar câteva generații de matusalemici pământeni au trăit în jur de 1.000 de ani (o zi a lui “Dumnezeu” – conducătorul sau conducătorii “Îngerilor Căzuți“) iar acum perioada de viață a unui om este de 100 ani (o zecime dintr-o zi a lui “Dumnezeu” – luând în calcul un număr care se divide exact, fără virgulă), câte mii de generații umane au trăit în tot acest timp, în comparație cu 2-3 generații de Îngeri Căzuți, de exemplu?!
Făcând un calcul la fel de simplu, Planul Evolutiv ar trebui să aibă o durată de cca. 320 “zile divine”, iar tehnologia BeaST a fost introdusă acum aprox. 210 “zile divine”.
Acum, dacă vom compara durata de viață ( în ani divini) și activitatea dintr-o zi divină a unui “Înger Căzut“ (de exemplu) cu activitatea unui om într-o zi terestră (și facem destule într-o zi), putem să avem o imagine cât de cât conformă cu “realitatea temporală Universală“ și să socotim că planul prin care BeaST a fost introdusă în Matricea noastră de Timp nu înseamnă mare lucru la nivel temporal Universal…2.015 ani tereștri (sic!) ar însemna 2 “zile divine“! Dezvoltarea unei tehnologii care ar necesita 10 ani pământeni, la nivelul anului Universal ar însemna o zecime de zi pământeană, adică nici măcar un sfert de oră! Și tot așa!
Apropos de durata unui an terestru vizavi de durata unui an din “altă lume“, iată ceea ce au descoperit oamenii de știință: Lumea cu cel mai lung an din Univers, cat 80.000 de ani terestri
În ceea ce privește tehnologia impulsurilor sonice (Sabia lui Mihail), am citit pe un sait, cu mai mult de un an în urmă, că ea a fost creată să funcționeze pe frecvența de 666.6 Hz a câmpului EM terestru, determinând o rezonanță care să provoace distorsiuni majore, cu repercusiuni (și) în frecvența ADN-ului uman (care rezonează cu frecvența câmpului EM terestru).
Reclame

6 comentarii

 1. Informatii ce suna foarte interesant la prima vedere…Cand autorul articolului a afirmat ca Sabia Arhanghelului Mihail e asociata cu nr. 666 „s-a rupt filmul direct” pt. mine. O asemenea aberatie blatanta indica, clar, manipulare…deci zic pas vis-a-vis de „credibilitatea” acestui articol…in rest, s-auzim de bine!

  Apreciat de 1 persoană

  1. Gabi, să înțeleg că tu consideri că ierarhiile cerești, cele pe care ni le atestă Biblia, sunt reale?! Ai idee cine a transmis această informație? Ai idee ce reprezintă sau ce semnifică cu adevărat numele *Arhanghelilor*, făcând abstracție de ceea ce ne transmite și vrea să *ne învețe* dogma religioasă?! 🙂

   Apreciază

   1. Salut! ! Exact ce ma intrebi tu , te pot intreba si eu in relatie cu cele afirmate in articol…cine, ce, de unde, si x de unde stie, si y de ce ar fi de crezut, si…..si am descoperi amandoi ca aceste abordari vor dura la infinit fara sa convinga pe nimeni pro sau contra! Personal, consider ca totul tine de propria capacitate de intelegere, de constientizare, a fiecaruia, in urma cercetarilor, studiilor si experientelor individuale. „Treaba” e pe principiul „de unde stii ca exista iubirea, ca n-a vazut-o nimeni iar efectele ei clasice(in urma carora o ” identifici”) pot fi interpretabile, trucabile 😊 Toate cele bune!

    Apreciat de 1 persoană

    1. Nu=ți mai pun nicio întrebare, Gabi! 🙂
     Ceea ce aș dori să punctez este esențial (ptr noi toți):
     1. Suntem ființe libere, suverane și independente…cel puțin, atunci când acea scânteie trimisă de Aspectul nostru înalt, de Sinele Originar, se lipește de ovul, în momentul fecundării.
     2. Ființa umană TREBUIE SĂ ȘTIE și SĂ FIE CONȘTIENTĂ care este locul său de origine în Creație și, drept urmare, să-și folosească întreaga sa Energie în scopul evoluției…atât în plan fizic, cât și din punct de vedere spiritual. În acest sens, ființa umană trebuie să fie total conectată energetic DOAR cu propriul său Aspect Divin.
     3. Ființa umană NU ARE NEVOIE de INTERMEDIARI pentru a-și desăvârși evoluția spirituală. Nu are nevoie de niciun fel de ajutor din partea unui fals Dumnezeu, din partea vreunui așa-zis Mesia, de la vreo Sfântă Fecioară, de la falși arhangheli, serafimi, heruvimi, îngeri, maeștri înălțați, etc.
     4. Ființa umană este spălată pe creier. Ființa umană este învățată de către slujitorii Bisericii că ea este inferioară, din mai toate punctele de vedere, unor așa-zise ierarhii cerești. Nimic mai fals! Ea nu este cu nimic mai prejos față de ierarhiile biblice. Nu are nevoie să se închine nimănui altcuiva, în afară de propriul său Aspect Divin. Nu trebuie să trimitem nimănui altcineva propria noastră Energie deoarece, procedând astfel, cedăm parțial și/sau total suveranitatea noastră.
     5. Din nefericire, ființele religioase habar nu au despre aceste adevăruri! Tocmai de aceea rămân în continuare sclavi sau *supuși* ai acestor false ierarhii cerești, aplecând urechea la minciunile, păcălelile și manipulările Sistemului de control numit Biserică.

     Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s