Chivotul Legii – cea mai fantastică tehnologie din Univers?

by Noel Huntley, Ph.D.
Martie, 2003
from BeyondDuality Website
Dacă ceva anume a fost învăluit vreodată în atâta confuzie și mister, enigma Chivotul Legii întrece tot.
Chivotul a jucat un rol indispensabil în mântuirea omului pe această planetă, mântuire care continuă și în ziua de azi. Informațiile conținute în acest articol reprezintă o parte simplificată a materialului Alianței Păzitorilor, transmis (nu canalizat) către Ashayana Deane.
În primul rând, putem întâlni două ortografii (în lb. engleză – n. tr.): „arc” și „ark„, unde „ark” este asociat mereu cu Arca lui Noe. Aparent, Noe nu a scăpat de Potop cu ajutorul unei bărci (Arca), ci cu ajutorul Chivotului Legii din Marea Piramidă.
Povestea potopului biblic reprezintă, de fapt, o copiere a descrierii unei mari inundații anterioare, în timpul căreia a fost construită o barcă. Astfel, povestea lui Noe reprezintă (parțial) o născocire pentru ascunderea adevăratul sens al cuvântului Arc (chivot) – dar povestea lui Noe fiind bazată pe niște adevăruri, oamenii păcăliți o simt intuitiv ca fiind cea reală.
Este interesant de observat că la început, independent unul de celălalt, apoi în prima lor carte scrisă împreună despre Marea Piramidă, „Giza-Genesis: The Best Kept Secrets„, egiptologii Howard Middleton-Jones și James Michael Wilkie arată că modul în care Biblia explică construcția Arcei lui Noe reprezintă de fapt descrierea drumului prin coridoarele din Marea Piramidă înspre locul în care, spun ei, Chivotul era păstrat.
Mai mult decât atât, bine-cunoscutul cufăr cu instrumente a fost în mod eronat denumit tot Chivotul Legii (în articolul original: Arc (or Ark)– n. tr.). Aceste instrumente erau utilizate pentru a deschide un portal (Poartă Stelară), un Arc de Pod…acest Arc de Pod care se iniția era doar una din funcțiile sale.
Deși „Arcul” se referă la o tehnologie extrem de avansată, ea reprezintă același lucru ca și metoda „arcului de sudură” (de exemplu) sau sudura cu arc electric: o descărcare electrică între doi electrozi care conduce la producerea unei scântei – un canal electric (chiar și așa, cuvântul original a fost „Arch” – punte, pod, arcadă).
Așadar, Chivotul Legii reprezintă un portal, o punte de legătură între benzi și locații de frecvență diferite (inter-dimensionale), oarecum similar cu ceea ce s-ar putea imagina că se realizaeză prin așa-numitele „găuri de vierme„, cunoscute din fizică și filmele SF. Aceasta este una dintre funcțiile Chivotului.
Inițial, Chivotul Legii a fost numit The Arch of the Covenant of Palaidor.
Mai multe specii extraterestre avansate cunoscute sub numele Palaidorieni au încheiat un acord la nivel colectiv pentru a ajuta planeta Pământ și specia sa umană, oferind o Matrice-Suflet adoptivă, securizată în cadrul Chivotului, după ce „căderea omului” a provocat fragmentarea și dispersarea Conștiinței sale Colective (practic, acesta este un concept dincolo de percepția minții umane și nu va fi descris în acest articol).
Acest acord a fost cunoscut sub numele de Pactul Palaidor.
Tehnologia Chivotul Legii a fost instalată în sistemul planetar și Matricea noastră de Timp pentru a măsura, repara și re-armoniza dezechilibrele și distorsiunile – inclusiv cele din Planul Divin – create de interferențele negative.
Una dintre problemele utilizării acestor sisteme artificiale puternice (perfect racordate la Legile Universale) este posibilitatea ca o astfel de tehnologie să ajungă în mâinile ET negative, neiluminate. Drept urmare, acest sistem are încorporate anumite coduri de securitate. Unul dintre acestea este un sigiliu 5-dimensional care este activat numai atunci când este atinsă o anumită frecvență, deschizându-se astfel puntea (de legătură).
Marea Piramidă a fost construită în scopul de a asigura protecția locului în care era depozitat Chivotul. După câte se pare, Marea Piramidă a fost construită în jurul anului 46000 î.e.n, reconstruită apoi în jurul anilor 28000 î.e.n., 10500 î.e.n. și 9500 î.e.n., de fiecare dată, după conflicte între speciile ET, conflicte care i-au produs daune sau chiar distrugeri. De asemenea, putem adăuga că această locație reprezintă un principal centru energetic (vortex) al Pământului (corespunzător chakrei inimii umane).
Acest vortex unește frecvențele terestre 3D și 4D, și atunci când este activ în interiorul camerei de rezonanță armonică a Piramidei creează o aliniere inter-dimensională cu un sistem piramidal similar din Sirius, ceea ce permite tranzitul instantaneu al navelor Consiliului Siriusian Anunnaki pentru menținerea ordinii, și prezența acestora pe Pământ. De asemenea, oamenilor le-a fost indusă credința că Marea Ankh (crucea egipteană, simbolul marii puteri și forța faraonilor și a preoților – n. tr.) este Chivotul Legii. Cele mai mari dintre aceste instrumente au fost denumite mașini.
Ele sunt la loc sigur, ascunse sub Sfinx (notă de subsol) – dincolo de portalul spre Pământul Interior, peste care a fost construit Sfinxul (cam în aceeași perioadă de timp cu Marea Piramidă). Pământul Interior nu înseamnă centrul Pământului nostru. După câte se pare, Sfinxul a fost construit de către Consiliul Siriusian ca un tribut adus rasei Leonine (feline umanoide…pentru egipteni, felinele, în special pisicile, erau animale sfinte – n. tr.) care a avut un rol determinant în punerea bazelor culturilor Anunnaki și Siriusiană. Capul Sfinxului reprezintă un cap Anunnaki, ca o reamintire a moștenirii lor.
Ankhurile erau încărcate folosind Chivotul și erau capabile de multe:
  • Deschiderea portalurilor inter-dimensionale
  • Deschiderea portalurilor către Pământul Interior
  • Rol vindecător
  • Determinau schimbări meteorologice
  • Inversări de camp gravitațional (cele mai mari)
  • Puteau produce energii de înaltă frecvență care erau utilizate în diferite moduri și puteau produce schimbări în structura moleculară a materialelor
Așadar, marile piramide și Sfinxul au fost construite cu ajutorul marilor Ankhuri. Funcțiile suplimentare proprii Chivotului, în plus față de generarea portalului inter-dimensional, sunt:
  • Re-setarea Matricei Divine
  • Crearea așa-numitei „Lâna de aur”
În cazul în care admitem că planeta a fost invadată de civilizații extraterestre care, prin orice modalitate, au introdus programe care au generat distorsiuni ale conștiinței și mutații genetice în ADN-ul civilizației umane și planetei, sau au distrus tiparul geometriei sacre planetare prin interferarea acestuia cu portaluri, benzi de frecvențe inter-dimensionale, porți stelare, etc, Chivotul, în mod normal pe „pilot automat”, ar acționa ca un program antivirus într-un calculator care tocmai a preluat un virus.
Acest sistem de suprareglare al Chivotului, cu numeroase nivele de funcționare, poate crea o „Rază Roșie” care va vaporiza (va reduce la particulele de bază ale Conștiinței) tot ceea ce nu este protejat.
Astfel, se creează acea „Lână de aur” care ridică spectrul frecvenței structurii interne a obiectului, a sistemului planetar, sau chiar a Matricei de Timp, ținându-l încapsulat într-o zonă transarmonică hiperdimensională care-i păstrează integritatea structurii până atunci când va fi repoziționat în sectorul de origine.
Se pare că poate re-seta stările, astfel încât o zonă de existență separată (cum ar fi o Matrice Fantomă) va fi izolată în permanență, pentru a preveni orice viitoare interferențe ale unor specii ET „nechibzuite”. Matricea Fantomă reprezintă o regiune aflată într-un spectru dimensional inferior față de Matricea de Timp OriginarăMatricea Fantomă a devenit un sistem tip Gaură Neagră care a degenerat lent și care conține un Pământ paralel, cel la care face referire Biblia: Adâncul, Hades sau Iadul.
Totuși, în cazul în care cineva intră în această zonă (să presupunem că prin intermediul găurilor de vierme din Triunghiul Bermudelor) datorită intersectării frecvențelor, nu ar întâlni neapărat nenorocirile și chinurile Iadului.
Ar putea intra în zonele imediat superioare acestei realități (imposibil de distins de pe Pământ) și și-ar putea da seama destul de repede că controlul și opresiunea umanității sunt de fapt mult mai accentuate și provin de la o guvernare ET. De asemenea, poate realiza că a existat o frecvență dimensională astrală în care nu a existat moartea fizică, cu excepția faptului că există un sistem care moare încet, o gaură neagă care va suferi, pe nesimțite, o implozie (totuși, cu o durată de viață de câteva sute de milioane de ani, fără susținere externă sau internă)…iată, așadar, semnificația expresiei „mortul-viu”.
Să clarificăm în continuare conceptul de re-setare a Matricei Divine, părți, sau zone din structura Universului care pot fi re-proiectate de niște ființe suficient de avansate…acest lucru se poate realiza prin două metode:
  1. Ajustări armonice – tehnologii în fază rezonantă cu Matricea Divină și Planul Divin, coordonate sub auspiciile Legii lui Unu (Sursa sau Dumnezeu).
sau
  1. Structuri artificiale – tehnologii coordonate de Avatarele Colective Întunecate, dezacordate (defazate) de la tiparul Matricei Divine, concepute pentru a rezona cu frecvențele distorsionate ale Conștiinței și ADN-ului lor. Avatarele Întunecate răspândesc acest model „virusat” în Matricea noastră de Timp și alte asemenea Matrici.
După ultimul „pas greșit” (distrugerea și scufundarea Atlantidei – 9500 î.e.n.) cauzat de „împotrivirea” acestor ET, Consiliul Siriusian a îndepărtat Ankhurile și a închis portalurile.
Cu toate acestea, înainte de interzicerea completă a utilizării Ankhurilor, două instrumente mici au fost inițial încărcate, apoi sustrase din Chivot pentru a fi folosite pentru accesarea portalului. Acestea au fost plasate într-un cufăr din aur și au devenit cunoscute ca bagheta (scurtă și cilindrică) și toiagul (≈ 90 cm. lungime).
De asemenea, au devenit cunoscute ca Chivotul Legământului.
În cele din urmă, chiar și aceste 2 instrumente au fost îndepărtate uzului uman. Acesta a fost începutul veacurilor întunecate pentru omenire, căreia, în timp, i s-au ascuns informațiile și adevărul și i s-au servit tot mai multe minciuni în ceea ce privește istoria tehnologiilor avansate de care a dispus în trecut.
Implicit, portalul creat de Chivotul Legământului a fost folosit în ocazii adecvate scopurilor de evacuare (de obicei către Pământul Interior), cum a fost cazul cu Noe, salvat de la Marele Potop. De asemenea, a fost utilizată și călătoria inter-dimensională în scopul ascensionării în timpul ciclurilor de Activare Stelară, la fiecare 26.556 ani, iar toți aceia care au atins Frecvența Înțelepciunii au putea trece pe Pământul paralel superior numit Tara, o planetă și civilizație structurate în dimensiunile 4D, 5D și 6D.
Se pare că faraonul Akhenaton a comis, odată, o eroare atunci când a utilizat Ankhul pentru a deschide portalul…se pare că a deschis frecvențele unui portal care oferă acces la Pământul Fantomă.
Ca un comentariu de final, toate Creațiile dețin un Tipar Natural Fundamental…o proprie Matrice Divină. În fapt, este același Tipar pentru orice: de la un simplu gând, la un corp uman, ADN, Planetă, Matrice de Timp, etc. Această cunoaștere a fost transmisă din antichitate și până azi, și este cunoscută ca fiind familiara Kabala sau Arborele Vieții.
Oricum, forma lui uzuală reprezintă forma denaturată de către Îngerii Căzuți, respectiv forma cu doar cele 10, sau 11 sfere (în loc de 12), corespunzătoare amprentei Drakoniene și cea a principalului său competitor și inamic, Anunnaki. Aceste specii extraterestre „nechibzuite” intenționează să reconfigureze Tiparul Natural Uman pentru a corespunde scopurilor lor de cucerire a teritoriilor, ceea ce pentru ei înseamnă energia pentru supraviețuire.
Chivotul Legii este capabil de a proteja omul sau teritoriile de deasupra nivelului frecvenței în care trăiesc aceste specii extraterestre și de a re-seta Matricea Divină.
Sursa articolului
Notă: de remarcat “coincidența” dintre motivul care a stat la baza construirii Sfinxului din Egipt, cu ceea ce știm că “este construit” în muntele de sub Sfinxul din Bucegi și, în plus față de ceea ce prezintă autorul, mai știm de tunelul care leagă o încăpere situată sub Sfinxul nostru, cu o alta aflată sub cel egiptean.
Reclame

6 comentarii

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s