Cum să găsim breșa acestui Univers – Loosh 101

Extras din lucrarea “Blowing the Whistle on Enlightenment: Confessions of a New Age Heretic”

Capitolul 5 – Tracking the Crack in the Universe (Loosh 101)

de  Bronte Baxter
void
V-ați întrebat vreodată de ce oare un Dumnezeu bun ar construi o lume în care singura modalitate de a supraviețui este cea prin care se ia o viață?
Cât timp am putea supraviețui dacă am refuza să mâncăm?
Iubim plantele și animalele pe care le creștem în casele și grădinile noastre, dar de fiecare dată când ne hrănim distrugem o viață. O viață cu o conștiință, o viață ce simte, o viață ce dorește să trăiască…la fel ca și noi. Ne naștem, ne hrănim și, în cele din urmă, murim.
A ne trăi viața și a supraviețui (atât cât este posibil) înseamnă să consumăm alte lucruri vii până când, la rândul ei, moartea ne va consuma pe noi. Credem că viața înseamnă mult mai mult, dar totul se reduce la faptul că trebuie să ne hrănim pentru a rămâne în viață.
Dacă nu putem trăi mai mult de câteva luni fără hrană, cum se poate ca această necesitate să nu reprezinte un mod fundamental în a defini însăși existența noastră?! Necesitatea hranei reprezintă o cerință pentru însăși existența vieții biologice, așa după cum o definim/cunoaștem noi. Este firul care ține laolaltă existența materiei organice. Mai mult decât atât, este lanțul ce ne leagă de acea lege a vieții care spune că pentru a exista trebuie să ne consumăm unul pe celălalt.
Rebeliunea este pedepsită cu moartea…
Ce fel de Dumnezeu (Zei) ar crea o Lume bazată pe necesitatea „de a ucide ca să trăiești”?! Nu (prea) ne place să punem o întrebare ca asta și găsim orice scuză pentru a o evita.
Dar, de fiecare dată atunci când o ființă dragă nouă moare…sau găsim în curte o pasăre omorâtă de o pisică…sau vedem un om vătămat de un animal (chiar și un animal vătămat de un alt animal)…sau vedem mii de oameni îngropați sub ruinele produse de un cutremur…ei bine, mintea noastră pune această întrebare cicălitoare: cine ar face o lume ca asta?! A fost cu adevărat un Dumnezeu iubitor?!
Conform mai multor dovezi, Dumnezeu nu a fost atât de iubitor.
Lumea a fost creată de altcineva. Sau, în cazul în care aceasta a fost creată de un Dumnezeu iubitor (așa după cum ne spune inima) înseamnă că Creația a fost modificată de altcinevacineva atât de nemilos, încât abia de mai aduce cu viziunea originară, divină.
Universul biologic este pus sub controlul legii care decretează că „pentru a trăi trebuie să iei viața altuia”…dacă nu faci așa vei muri. Asta e chiar sinistru!
Există ceva care determină nevoia noastră de a ne hrăni, ne îmbătrânește, apoi ne dezintegrează.
Asta înseamnă că „este ceva în neregulă cu Lumea”, că există „o fisură” în Univers. A fi conștient și a accepta acest „principiu funcțional” al Universului ar echivala, de fapt, cu ceea ce se exprimă într-un dialog din filmul „The Matrix„: „…precum un clivaj mental, ce te duce la nebunie.
Cu toate acestea, conștientizarea adevărului realității în care trăim înseamnă primul pas spre o schimbare radicală. Numai o schimbare radicală poate destrăma țesătura voalului ce înconjoară creația fizică. Și cât de bine este țesut acest voal…
Moartea și mistuirea fizică sunt fenomene extinse la nivel Universal, astfel încât cei mai mulți oameni nu pot concepe o Lume fără ele…dacă totuși pot concepe o Lume în care să nu existe moartea fizică, vor eticheta asta ca fiind o absurditate. Cu toate acestea, fizica cuantică a demonstrat că materia nu este altceva decât atomi…un Vid ce vibrează. Vidul nu moare…și nu moare nici energia ce îl alcătuiește.
Așadar, de ce trebuie să moară corpurile create din această energie a Vidului?!
În cartea sa, „Far Journeys„, Robert Monroe descrie contactul pe care l-a avut cu o Entitate luminoasă, într-o experiență în afara corpului. Robert Monroe este cel mai important cercetător al fenomenului Decorporalizare…el a înființat și un Institut ce-i poartă numele, Institutul Monroe, investigând științific acest fenomen.
Monroe a declarat că Entitatea respectivă i-a comunicat că atunci când oamenii mor energia acestora este recoltată și utilizată de anumite Entități-ființă inter-dimensionale, în scopul prelungirii duratei lor de viață. De asemenea, Entitatea i-a transmis și faptul că Universul creat de aceste ființe este o grădină” ce le asigură sursa de hrană”.
Potrivit declarației lui Monroe, animalele au fost intenționat aduse pe această planetă, scopul fiind acela de a se hrăni cu plante și alte animale. Murind, victimele eliberează energia vitală a vieții, care este apoi recoltată de „cine trebuie”. Într-o luptă prădător-pradă, ambii combatanți produc și degajă o energie foarte mare. Vărsarea de sânge ce are loc într-o luptă pe viață și pe moarte eliberează această intensă energie vitală, pe care Entitățile luminoase o denumesc Loosh.
De asemenea, Loosh este recoltată și din starea de depresie pe care oamenii și animalele o dezvoltă atunci când suferă de singurătate, precum și din starea emoțională generată în momentul în care un părinte este nevoit să apere viața copilului său. O altă sursă Loosh o reprezintă fenomenul de idolatrie/adulare, specific omului.
Potrivit informațiilor transmise lui Monroe, creatorii noștri, Recoltatorii cosmici de energie„, au echipat animalele de pradă cu anumite dispozitive fizice (colți și gheare) și le-au dotat cu super-viteză, în scopul de a prelungi agonia prăzii și, drept consecință, a se produce o cantitate și mai mare de Loosh. Cu alte cuvinte, cu cât se produce mai multă suferință se generează o cantitate tot atât de mare a energiei vitale, recoltată apoi de creatorii noștri.
Aceste informații pe care le-a primit Monroe (care i-au indus o stare de depresie ce a durat două săptămâni) corespund informațiilor prezentate în câteva dintre cele mai vechi scrieri ale umanității, descoperite în India: Vedele, Upanișadele și Puranele.
Conform acestor texte, „Universul se (auto)menține prin sacrificiu” (Atharva Veda) și „Toți cei care trăiesc (în această Lume) se autosacrifică. Nu există ființă vie care să nu producă yagya (sacrificiu). Acest corp este (creat) pentru sacrificiu, se naște din sacrificiu, și se transformă prin sacrificiu.” (Garbha Upanishad)
„Moartea (ca Creator) a hotărât să înghită tot ce a creat deoarece ea mănâncă tot…ea înghite întregul Univers, și întregul Univers este hrana ei.” (Mahabharata)
În scrierile lui Carlos Castanedaîn care sunt prezentate viața și învățăturile unui vrăjitor, Yaquii (Don Juan), găsim o altă poveste a Divinului devorator de oameni.
În acest caz, este vorba despre conștiința umană: „Vulturul devorează conștiința tuturor creaturilor de pe Pământ care, chiar înainte de moarte, aidoma unui neîntrerupt șirag de licurici, zboară drept în ciocul acestuia pentru a-și întâlni Creatorul…asta reprezintă esența vieții pe care au trăit-o. Vulturul fărâmițează aceste mici flăcări, apoi le consumă…hrana lui este Conștiința Viului. Vulturul, Puterea ce guvernează destinele tuturor lucrurilor vii, reflectă, în mod egal și imediat, toate aceste lucruri vii.” – Darul Vulturului (Carlos Castaneda)
Ideea că omul trebuie să se sacrifice (trebuie să ucidă ceva, ori să fie ucis, în scopul de a potoli setea Zeilor) este comună tuturor marilor Religii ale Lumii.
Găsim ritualuri de sacrificiu prin sânge (inclusiv sacrificii umane) în: tradiția druidică, budismul tibetan, tradiția amerindienilor, Fenicia, Egipt, Grecia și Roma Antice, Africa, China, Arabia, Germania, etc. Chiar și Vechiul Testament (Judecători 11: 31-40) descrie o poveste a sacrificiului uman, în care judecătorul israelit Jepthah sacrifică ritualic pe propria-i fiică pentru a îndeplini un jurământ făcut lui Yehova.
În timp ce nu putem privi iudaismul ca fiind o religie ce promovează sacrificiul uman mai mult decât a făcut-o, constatăm că Dumnezeu a cerut evreilor să comită genocid. Numai într-o singură zi aceștia au ucis 12.000 de canaaniți: „Și au nimicit tot, cu desăvârșire, în cetate…bărbați și femei, tineri și bătrâni, și boi, și oi, și măgari…cu tăișul sabiei.” (Iosif: 06:21)
În ceea ce privește Islamul, situația este similară: în timp ce rostește vorbe goale, referindu-se la imoralitatea sacrificiului uman, Allah ordonă slujitorilor săi să dezlănțuie Jihadul împotriva tuturor necredincioșilor: „După ce lunile de post s-au scurs, porniți la luptă și ucideți păgânii oriunde i-ați găsi…cotropiți-i, asediați-i, pândiți greșelile lor, apoi porniți la război.” (Coran: 9: 5)
În dorința de a-și justifica credința, musulmanii „iubitori de pace” interpretează aceste pasaje din Coran ca fiind reprezentări „simbolistice”…la fel procedează și creștinii, aceștia încercând să justifice comportamentul sociopat al lui Yehova.
După cum se poate observa, învățăturile și scopul urmărit de Zeul Islamului prezintă aceleași similitudini cu cele ale Dumnezeului copiilor lui Israel.
Așadar, ar putea fi vorba despre una și aceeași Entitate?! Nu reprezintă o contradicție faptul că această Entitate susține două popoare diferite, apoi le determină să se lupte între ele?! Răspunsul la această întrebare este NU, în cazul în care Agenda sa înseamnă a stimula și a recolta cât mai multă energie Loosh.
Creștinismul, religia dragostei frățești, implică sacrificiul de sânge, adânc înrădăcinat în tradiția iudaică. Biblia declară că Iisus este Fiul lui Dumnezeu (Yehova), acesta anunțându-i botezul: „Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care Îmi găsesc plăcerea.” (Matei: 17: 5)
Unde era Iisus atunci când tatăl său a poruncit sacrificarea canaaniților?! Însuși Iisus devine un sacrificiu de sânge, fapt ce este decretat la slujba Liturghiei catolice, în timp ce protestanții se îmbăiază în sânge pentru „a fi salvați”…creștinii nu sunt străini de sacrificiul de sânge.
Dacă suferința și moartea sunt parte a Creației pe care nimeni, inclusiv Zeii, n-o poate controla, atunci ar exista un motiv sau altul pentru a fi mai iertători. S-ar putea accepta chiar și povestea care spune că ei au nevoie de noi, primind sprijin prin credința noastră, iar noi avem nevoie de ei pentru a ține Universul în mișcare.
Chiar și așa, în cazul în care în această ecuație apare sacrificiul de sânge, trebuie să abandonăm nava. Una este faptul că Zeii nu pot interveni și elimina suferința și moartea pământene, și cu totul altceva faptul că ei caută să trăiască și să evolueze de pe urma acestora…sau, și mai rău încă, faptul că ei înșiși le-au impus în această Creație a lor.
Și asta este ceea ce indică atât ritualul sacrificiului de sânge, cât și scrierile referitoare la el. Atunci când cele mai vechi scripturi ale Lumii ne spun că am fost creați ca hrană pentru Zei, trebuie să ne întrebăm dacă dorim să trăim într-un Univers în care acest lucru ar putea fi adevărat.
Așa încât, dacă nu mai dorim să trăim ca până acum trebuie să căutăm ceva mai bun. Pentru a ne regăsi identitatea și puterea trebuie să căutăm altceva, fundamental mai bun decât Universul fizic. Și eu simt, la fel cum simt tot mai mulți oameni în ziua de azi, că există Ceva, dincolo de acest Univers pe care-l cunoaștem…ceva în afara acestei Cutii, în afara acestui Sistem. Acest Ceva trebuie căutat, găsit și apoi stabilită o conexiune permanentă.
Robert Morning Sky, un căutător al adevărului tradițiilor Hopi și Apache, ne spune o poveste învățată de la poporul său…o poveste a unei rase de ființe nemuritoare ce nu au cunoscut vreo limitare, ființe ce au existat cu foarte mult timp înainte, și foarte departe de acest Univers fizic.
Într-o bună zi, una dintre aceste ființe și-a declarat intenția de a vizita Pământul. A dorit să ia forma unui corp fizic, doar pentru o singură aventură aici…pentru a experimenta. Prietenii săi l-au avertizat că acest Univers are reputația de a produce amnezie, fiind un loc din care nu te mai întorci. Acea ființă a zâmbit și a promis să se întoarcă după ce va fi trăit o viață pe Pământ.
Au trecut secole, iar acea ființă nu a mai revenit acasă. Atunci, unul dintre camarazii săi a decis să intre în Lumea fizică pentru a-și căuta prietenul. Și el a promis să nu se piardă în materie și să revină acasă însoțit de prietenul său. Și mai multe secole au trecut, și nici el nu s-a întors acasă. Așa că, o altă ființă nemuritoare a decis să intre în materie…de asemenea, nici ea nu s-a mai întors acasă.
În decursul eonilor, tot mai mulți membri ai acestor ființe ne-limitate s-au încarnat în materie…în formă umană. Povestea spune că niciunul dintre ei nu s-a întors, încă, acasă.
Poate că noi suntem acele ființe care încep să-și amintească cine sunt…
Poate că e timpul să ieșim din hipnoza în care am trăit eoni de timp, o ipostază pe care ne-am asumat-o și în care a trebuit să ucidem pentru a ne hrăni…o ipostază a suferinței și a morții…o viață în lipsuri și tristețe…o dramă a egoului uman…o experiență ce a fost creată pentru noi.
Este o nebunie să credem că oamenii pot învinge Sistemul, că am putea face acea alegere prin care să eliminăm toate acele acțiuni ce furnizează combustibilul pentru cei de sus?!
Este o nebunie să credem că am putea reduce la minimum (poate chiar stopa) propria noastră (re)alimentare cu acea energie ce reprezintă forța Vieții ce sălășluiește în creaturile mai mici decât noi, cele aflate sub nivelul nostru, pe lanțul trofic?!
Este o nebunie să credem că trupurile noastre (create din Energia Nemuritoare) ar putea să nu moară, noi, oamenii, fiind capabili să învățăm să trăim pe palierul de Putere al Conștiinței Infinite la care avem acces, fiind noi înșine o parte a Ei?!
În timp ce unii ar putea numi toate acestea drept nebunie, și văzând totodată ceea ce se întâmplă în jurul nostru, e de preferat nebunia…
Cel mai mare experiment în care omenirea se poate angaja este stăpânirea principiilor libertății, creației, abundenței și nemuririi. Purtăm un costum numit corp fizic, ce este programat să se autodistrugă după mai mult de 70 de ani de purtare.
Ce ar putea fi mai important decât schimbarea tuturor acestor Programe?!
În Bhagavad Gita, Krishna avertizează: „Cel ce nu urmează ciclul perpetuu al roții vieții trăiește în zadar.” Roata vieții înseamnă Ciclul nașterii și al morții, Karma și răsplata, și Sacrificiul uman și binecuvântarea divină.
A ne revolta împotriva acestui Sistem ar însemna să eșuăm în atingerea scopului vieții noastre, așa după cum ne-au învățat cei care au afirmat că sunt Creatorii și Zeii noștri. Cu toate acestea, cu siguranță că Viața înseamnă cu mult mai mult decât „masa de prânz” a celor ce există pe nivelul lanțului trofic imediat superior nouă.
Dacă „a trăi în zadar” înseamnă a ieși din acest Sistem, eu pledez pentru acest tip de „eșec”…
Sursa articolului

 

 

Reclame

16 comentarii

   1. Si daca Adevarul arata putin altfel ?
    Nu contest multe din informatiile de mai sus….sunt bucati de adevar_(dar si minciuni si blasfemii groaznice )…..sunt si adevaruri mari dar asezate in o forma total gresita…explicate gresit si voit tendentios de catre acele fiinte din „neant”>>iar pacaleala la fiinta umana prinde .. din lipsa unui tipar informational ce il da Cunostinta INTREAGA a Adevarului.

    INFORMATIILE ACESTEA PARE CA VOR „CONSUMA” O MARE ENERGIE CITITORULUI , DAR NU E DECAT TULBURAREA fiintelor plasmatice care tocmai va capuseaza creierul multora din voi , constienti sau inconstienti de asta…..absorbindu-va energia treptat si toata in cele din urma ………

    1.Dumnezeul Cel descris de Sfintele Scrieri Biblice este Cel adevarat si Sfant !
    2.Noi rasa umana am calcat Porunca Lui Dumnezeu prin reprezentantii nostrii Adam si Eva(insa nu-i invinuiti pe ei ca nici noi nu ne-am dovedit a fi mai buni a ei )
    3 >Incalcarea Legii Lui Dumnezeu se rasplateste cu MOARTEA pt. ca Dumnezeu este Sfant Sfant Sfant si asa este si Legea Lui .
    4. Iubirea Lui Dumnezeu pt fiinta umana este Imensa, si din Iubirea aceasta Dumnezeu a gasit o solutie ca omul pacatos sa nu moara ci POCAINDU-SE de pacate transmitandu-le prin credinta asupra capului unui animal( in vechime ) sau asupra Lui Iisus incepand de la Cruce >>>rezultatul este ca Legea Lui Dumnezeu si-a atins indreptatirea luand plata mortii>>si totusi pacatosul pocait poate traii mai departe .

    5.Povestea are radacini mai vechi >> In cer avuse loc un razboi inainte de a fi creat omul …un razboi spiritual intre fiintele din lumea plasmatica …(invizibila ochiului uman …dar o lume strict existenta)-

    6 In Urma acestui Razboi Lucifer a devenit Satan (impotrivitorul ) din Luceafar ce era.

    7. Pentru cunoscatorii legilor fizicii in adancime>nu e un mister faptul ca orice fiinta consuma energie pana si atomii consuma energie din afara lor altfel ar inceta sa le graviteze electronii si in consecinta ar inceta sa existe ……..aflati azi ca si demonii (care sunt de fapt fosti ingeri decazuti impreuna cu Lucifer caci Lucifer a pacalit si atras de partea sa a -3 a parte din numarul total al ingerilor ) si ei deci consuma energie .

    8. pana cand nu se razvratisera impotriva Lui Dumnezeu >>ingerii acestia deveniti demoni primisera energia necesara existentei >direct de la Dumnezeu , asa ca noi care nici pe departe nu suntem doar materie atomica…..si mai avem in noi si acea PLASMA _(viata) care poarta intreaga informatie genetica despre noi si care este motorul intregului organism material pana la nivel de sub-molecula si chiar sub-atomilor din care suntem facuti .

    Dar dupa razvratire>acesti ingeri (nu putini la numar, caci intregul din care ei repreznta o treime, este imens de mare numar)…..deci acesti ingeri nu mai primesc hrana de la Dumnezeu >>astfel ei si-o fac rost ucigand oameni si animale .
    Enegia plasmatica (viata) umana este imens de „gustoasa” si mare in comparatie cu cea animala, dar mai sunt si alte motive mari si complexe pt care demonii prefera plasma vitala umana in loc de cea animala.

    9. Da….chiar si prin suferinte si depresie omul alimenteaza aceste fiinte….iar odata ce demoni au rezolvat sursa de depresie unui om>>nu la multa vreme i iau plasma vitala cu totul ,(adica il cid pe om) caci omul e prea mandru ca sa ierte si prea imbecil ca sa nu se mandreasca cu rautatea lui …si astfel sa se elibereze de demoni inchizand usa psihica prin care i tinea legat de el .

    10. Demoni acestia au cel putin 6000 de ani de existenta , au o experienta imensa fata de oamenii normali si mai au si experienta sufletelor plasmatice pe care le-au absorbit ca hrana .(De acolo primesc unii efectele de asa zis DEJAVU …..nu e decat informatie adusa de demoni de la mortul respectiv care fusese fix in acelas drum si in aceeas imprejurare unde apoi si-a si pierdut viata in favoarea alimentarii demonilor .)

    11. Folosindu-se de aceste informatii preluate de la fiintele umane ucise prin masinatiunille lor si in legatura si cu oameni alesi de ei (ucigasii la cravata)>>>dar si profitand de credinta istorica a oamenilor in SUFLET NEMURITOR UMAN (care a patruns deja demult chiar si in biserici dar care reprezinta de fapt prima minciuna a lui Lucifer adresata omului in eden , adica ” NU VETI MURII”>>>acesti demoni se prezinta la oameni ca fiind suflete ale decedatilor dragi , sau ca fiind persoane marcante din istoria pamantului .
    Apoi unora le vorbesc direct, (vezi oameni ca Pavel Corut SI MULTI ALTII )pe altii le inspira cu imagini …le dau franturi de adevaruri amestecate cu grave minciuni si care toate duc la moartea cat mai multor oameni spre a se alimenta ei cu „LOOCH” :
    -Yoghinilor li se prezinta ca spirite superioare…
    -Oamenilor de stiinta li se prezinta ca extraterestrii si OZN-uri
    -Preotilor li se prezinta ca sfinti de-ai lor adormiti (tot pe baza falsei credinte a sufletului nemuritor uman )
    Altora li se prezinta ca „energii cosmice” vindecatoare si inspiratoare si care se pot obtine prin meditatie si prin HOPA ! >>GOLIRE DE CREDINTA IN DUMNEZEUL BIBLIEI (Asta cu majuscule ar trebuii subliniat )….(dar nu va zic cum ca golirea de sfintenie e insotita de umplerea de demoni ….si oricum umplerea de demoni e insotita de UN ANESTEZIC la nivel spiritual ..un anestezic ce face ca acea persoana sa se simta excelent pe moment …si mai mult …sa vrea iara si iara acel ANESTEZIC care vine ghici prin ce ? PRIN BLASFEMII , cruditati, INJURII, si crime in cele din urma …caci ca orice drog …se cere cantitate tot mai mare ….cea initiala nemai facandu-si efectul .
    (Unul ce merge la ” sala” la meditatii sau sa asculte pe modernii spiritisti si energiile lor cosmice, va avea tot mai deasa nevoie de a merge sa mediteze altfel il va durea rau capul . El va crede ca meditatia e medicamentul …si va crede asa datorita acelui ANESTEZIC (bombonica ce o primeste)( dar de fapt e comparabil cu tigara …un fumator se simte rau fara tigara si se simte bine dupa ce fumeaza dar nu pt ca tigara e buna ci pt ca sa linistit de LIPSA EI si de spasmele create de lipsa ei ) tot asa si cu voi meditatorii trancedentali …din asta o sa vi se traga moartea .
    13. Dumnezeu a Sacrificat pe Fiul Sau ..dar la si inviat .
    Dumnezeu a Sacrificat pe Fiul Sau din Dragoste pt noi >>ca sa poata sa ne lase in viata macar ca am calcat Legea Lui Sfanta si asta costa moartea !

    Satana insa face altfel>>el invata pe oameni sa se sacrifice unii pe alti >>ca sa se poata hranii el cu PLASMA VIETII DIN NOI .

    14. Tot panteonul de jertfe si sacrificii din absolut toata istoria >>au la baza invataturile lui Satana (Lucifer) date paganilor spre a obtine din ei VIATA>>care este hrana demonilor .

    AZI …spiritismul a atins cote greu de imaginat !…….dar lucrul acesta a fost prevazut de Apocalipsa ca fiind un ultim semn al sfarsitului .

    Semne si minuni nemaipomenite se fac pe pamant de catre oameni insotiti de aceste fiinte demonice invizibile ochiului .
    Guverne si oameni grei sunt tot mai multi implicati in diferite feluri de spiritism
    Se manifesta si invata in o infinitate de feluri >>toate insa au in comun ideea necesitatii LEPADARII DE CREDINTA IN DUMNEZEUL BIBLIEI

    –––––A PREVAZUT BIBLIA ACEASTA>>>LEPADARE DE CREDINTA ?–-

    Raspuns: 2 Tesaloniceni 2

    1 Cât* priveşte venirea Domnului nostru Isus Hristos(adica SFARSITUL LUMII ) şi** strângerea noastră laolaltă cu El, vă rugăm, fraţilor,
    * 1 Tes 4:16; ** Mat 24:31; Marc 13:27; 1 Tes 4:17;
    2 să* nu vă lăsaţi clătinaţi aşa de repede în mintea voastră şi să nu vă tulburaţi de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă ca venind de la noi, ca şi cum ziua Domnului ar fi şi venit chiar.
    3 Nimeni să* nu vă amăgească în vreun chip, căci nu** va veni înainte ca să fi venit LEPADAREA DE CREDINTA şi de a se descoperi omul† fărădelegii, fiul†† pierzării, ”

    Vine Iisus ! Pe norii cerului !
    Pregatiti-va sa inalniti pe Domnul Dumnezeul vostru !

    Apreciază

    1. Aurel, îți respect credința și, implicit, adevărul bazat pe aceasta, dar, așa după cum afirmi că noi am fi căpușați mintal, afirm și eu despre tine același lucru! Ceea ce este însă mai grav, este faptul că și tu și ceilalți care mestecați pe nerăsuflate *sfintele* scripturi biblice (a se citi *credeți necondiționat*) sunteți mult mai căpușați decât noi, ceilalți!
     Așadar:
     1. Cine/ce este *Dumnezeu*? Etimologic vorbind, Dumnezeu înseamnă *Domnul Zeu*, nu?! Cine o fi oare acest *Domn-Zeu*? Gândind rațional, este o entitate fizică din moment ce este și *domn* și *zeu*, în același timp…asta înseamnă că el s-a arătat cândva, cumva, cuiva! Asta mai înseamnă și că el a creat ceva, nu?! Care dintre Creatori o fi fost? Prim-Creatorul, sau un Co-Creator?! Cine este Prim-Creatorul?! O fi, cumva, acea Primă Scânteie a Sursei, care a început Marea Creație, o fi Creatorul Galactic, acel Co-Creator care a creat Galaxia noastră, o fi Creatorul Sistemului nostru Solar (Soarele)?! Ai un răspuns?! Ca să fiu sincer, nici eu nu am, dar înclin să cred prima variantă. Ca o paranteză: Creatorul Galactic (Soarele Central Galactic) este *răspunzător* de tot ceea ce înseamnă Creație Galactică…inclusiv de crearea Tiparului ADN UMANOID, cel din care este creat și omul, un Tipar Genetic specific acestei Galaxii. Și la câte mii și mii de miliarde de Galaxii există (doar) în Universul fizic, vizibil, gândește-te câte mii și mii de Creatori Galactici există!
     2. Cine este acel *Eu sunt cel ce sunt* biblic?! Nu cumva seamănă acest *nume* cu *Tot Ceea Ce Este* (adică Sursa), dar care să semnifice, de fapt, personalizarea unei anume entități?! Dacă da, de ce a dorit Dumnezeul biblic *Eu sunt cel ce sunt* să-și aroge o identitate falsă?! Nu pentru a *ne pune* pe o pistă greșită, făcându-ne să credem că el este însăși Tot Ceea Ce Este?! Dumnezeul biblic *Eu sunt cel ce sunt* este YHWH sau Yahweh sau Yehova sau Iehova, etc, etc. Acest *Dumnezeu* nu este decât o entitate, ca oricare altă entitate a Creației, posibil conducător al acelei supercivilizații care a creat rasa semită…cea din care se trage *poporul ales*, așa după cum le place iudeilor să se autodenumească.
     3. Dacă privim Creația ca pe un Întreg, pot să presupun că există Sursa, plus Creația Manifestată, cea din care facem parte și noi. Sursa este (sau înseamnă) Energie de Potențialitate, respectiv Energia din care se creează…cu alte cuvinte, Sursa este ceva *nedefinit, necuantificabil, nemărginit, impersonal*. Te învăță *Cartea Sfântă* asta?! Nu cred…acest YHWH pe care-l denumești *Cel adevărat și Sfânt* nu-ți explică cum stă treaba cu Sursa și Creația Manifestată!
     4. Satan(a) (nu Lucifer) în vechea ebraică înseamnă *dușman*…așadar, Satan este o entitate ce s-a opus *lucrării* lui YHWH, cel mai probabil un conducător al unei facțiuni rivale/rebele, desprinse din *ceata angelică* a lui YHWH, sau chiar un conducător al unei supercivilizații rivale ce a fost, odată, aliată cu respectiva *ceată*. Cu alte cuvinte, conform învățăturilor biblice/*sfinte* ale *neamului ales*, Satan *a devenit* și dușmanul întregii omeniri, nu numai cel al cetei lui YHWH! Ce păcăleală ne-au servit iudeii!
     5. Biblia nu este altceva decât o alegorie ce prezintă caracteristicile/trăsăturile minții umane. Foarte multe dintre personajele acestei narațiuni sfinte, nații, evenimente istorice și denumiri geografice sunt inventate sau preluate din scrierile mult mai vechi ale umanității (cele ce au precedat Biblia), schimbându-li-se și/sau cosmetizându-li-se numele în limba și denumirile *neamului ales*, rezultând astfel *un adevăr sfânt*, de necontestat, al celor care conduc lumea. Aș putea să-ți dau multe exemple în acest sens, dar mă limitez a te sfătui să citești ceea ce scrie (prezentând dovezile de rigoare) Claudiu Chircu, pe al său Secretele Zeilor (http://www.secretelezeilor.ro).
     6. Îngeri, demoni, Dumnezeu, Satan, Lucifer, atomi, plasmă…Aurel, plasma este o stare de agregare a materiei (o stare cumva gazoasă, între starea densă și cea eterică), nicidecum însăși viața ce poartă în ea informația genetică. Informația genetică o poartă ADN-ul, iar ADN-ul, la nivel subatomic, este o *stare cuantică*…este acel Tipar Inteligent de Energie specific Galaxiei noastre sau, poate, specific doar formelor de viață umanoidă. Dacă tu crezi că acțiunea de a medita (transcendental) duce către o viitoare moarte (ce vine oricum, la acest Nivel al Creației fizice), înseamnă că habar nu ai ce înseamnă meditația! Dă-ne măcar un singur exemplu de o asemenea moarte!
     7. În final, hai să discutăm nițel despre *Domnul Dumnezeul vostru* Iisus, un alt *Domn Dumnezeu*, ce *va reveni, cândva, pe Pământ*. În afara scrierii sfinte denumite Biblie, nu există nici măcar o dovadă, NICIUNA, a faptului că acest personaj ar fi existat în realitate! Niciun istoric, contemporan acelor vremuri, nu a scris absolut nimic despre acest personaj. Tot ceea ce știm despre el este scris de niște scribi eleni, în VT biblic. Lăsând la o parte faptul că nici măcar Evangheliile nu au fost scrie de *apostolii biblici ai lui Iisus*, ba mai mult, câteva Evanghelii și scrieri gnostice au fost înlăturate cu bună știință de către Conciliul de la Niceea, la ordinul lui Constantin (devenit apoi mare sfânt creștin), se poate pune fireasca întrebare cine și de ce l-a inventat pe acest Iisus. În afara faptului că creștinii au hotărât eliminarea acelor Evanghelii și scrieri gnostice, tot ei, creștinii (prin împăratul Teodosius), au fost cei care au hotărât ca Biblioteca din Alexandria să fie rasă de pe suprafața Pământului. Și, iată cum, sute de mii de scrieri cu adevărat importante ale umanității, o adevărată comoară a cunoașterii umane, au fost distruse numai și numai pentru simplul fapt că reprezentau *învățături păgâne*…învățături ce, evident, contraziceau în mare parte *scrierile sfinte* creștine, cele la care faci tu referire! Păi asta nu a fost o crimă împotriva umanității, dragă Aurel?! Revenind la Iisus: este cât se poate de clar că trebuia ca (și) creștinii să aibă *un mântuitor*, la fel cum și celelalte religii au/au avut! Și cum să nu existe un asemenea mântuitor, care să nu se fi născut și din rândurile *poporului ales*…cum să rămână ei mai prejos decât ceilalți, înaintașii lor și ai noștri, nu-i așa?! Acest personaj biblic, pre numele său elenizat Iisus, reprezintă de fapt Conștiința Individuală umană. Nu ne va mântui NIMENI…singuri ne mântuim…prin CUNOAȘTERE! Căci de aceea avem un creier…ca să îl punem la lucru și să gândim, nu să înghițim pe nemestecate *adevărul sfânt al Dumnezeului Biblic*!

     Apreciat de 1 persoană

    2. Sunt de acord cu Cristian. Ca să răspund la întrebarea din titlu ,eu cred ca vom reusi sa găsim breșa din Universul acesta numai în masura în care ne punem în valoare puterea vointei proprii, prin decizii proprii si lucide la toate problemele din jurul nostru, iar puterea aceasta creste pe masura ce creste cunoașterea. Deci în fiecare zi trebuie să ne punem intrebări si să gasim răspunsuri de regula căutând in interiorul nostru si nu în exterior. Ma bucur să vad ca exista oameni destupați la minte care încearca din toate puterile sa iasă din iluzia acestei realități. Trebuie să ne desteptam din visul acestei realități( care are ca paradigma ucide sau vei fi ucis ) și să trăim în adevărata realitate ( care are ca paradigma iubirea si compasiunea). Adevaratul Creator ca Sursa a Totului este departe de Dumnezeii religiilor. Respect pozitia și credința lui Aurel ( tizul meu) și sunt convins ca atunci când va veni timpul va putea face pași înainte pe drumul adevărului. Toate cele bune!

     Apreciat de 1 persoană

 1. Putina GNOSA (cunoastere)nu va strica dragilor ! Inaintea voastra au fost MARI MAESTRI,ce au deschis ochii acelora care au vrut ! Sa iesim din sistem ?-HA HA! Nu putem decat sa evoluam in cadrul sistemului,altfel nici nu existam . Vezi http://www.samael.org/idiomas/rumano/paginas/1_quien_samael/quien_samael.htm
  http://www.samaelaunweor.ro/ROM_Books/ROM_Cartea%20Mortilor_Dincolo%20de%20Moarte.pdf Vezi: Cartea Urantiei , Vezi: Tăblițele de Smarald ale lui Thoth Atlantul , Vezi Kybalion- Va multumesc !-

  Apreciat de 1 persoană

  1. Evident că nu putem ieși din Sistem până atunci când, dpdv fizic, părăsim acest Tărâm. 🙂
   Pe de altă parte, așa după cum ai afirmat, evoluția sau elevarea conștiinței individuale de sine (cea umană), prin (re)conectarea minții raționale cu Conștiința de Sine sau Eu-ul Individual (Spiritul), (con)duce la destrămarea conexiunilor ce ne țin legați de Rețeaua de Control pe care „Ei”, cei „de dincolo”, au creat-o.

   Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s