Magia cuvântului: Crăciunul și libertatea individului

De Pao L. Chang
Pentru o mai bună înțelegere a ceea ce reprezintă sintagma a fi liber, a fi independent este necesar să căutăm și să studiem multiplele ei origini și definiții. Mai mult de atât, trebuie să studiem și cuvintele care au o legătură cu independența, cum ar fi libertatea. De asemenea, trebuie să studiem modul în care magia (ezoterismul) ce se ascunde în spatele cuvintelor este folosită pentru a oculta sensul real al acestora, lucru ce ne va permite să descifrăm semnificația lor ascunsă.
Originile și definițiile cuvântului Libertate (Independență – freedom)
Una dintre originile cuvântului freedom este vechiul cuvânt britanic freodom, însemnând „putere de autodeterminare, libera voință; emancipare din sclavie, eliberare”.
Dictionary.com definește independența astfel:
starea de a fi liber sau în libertate, mai puțin a fi în stare de detenție sau în condiții de constrângere fizică: El și-a câștigat libertatea după o nouă judecată
a fi scutit de control extern, ingerințe, reglementări, etc
puterea de a acționa fără a fi restricționat
„independență politică sau națională
Black’s Law Dictionary (ediția a 5-a) definește independența astfel:
Statutul de a fi liber; libertate; autodeterminare; lipsa restricțiilor; opusul sclaviei.
Puterea de a acționa în conformitate cu propria morală și libera voință, fără a fi controlat, manipulat și supus unor interdicții, altele decât cele ale îndatoririlor vieții sociale și cele ce pot fi impuse de legi corecte și necesare.
Conform Webster’s Complete Dictionary of the English Language (1886), independența înseamnă „statutul de a fi liber; a nu depinde de puterea și controlul altcuiva; libertate; sinceritate; deschidere; toleranță; separare; fără restricție”. Pe baza acestor definiții și a tuturor definițiilor anterioare, cuvântul  independență exprimă cu tărie „statutul de a fi liber, a nu te afla sub puterea și controlul altuia”.
Iată un extras de pe saitul NaturalLawMatters.com, în care se explică mult mai detaliat noțiunile de independență și libertate:
În contrast puternic cu „independența”, „libertatea” nu implică în mod concret o poziție sau statut social. Libertatea nu este un concept juridic. Originile sale aparțin domeniului ce studiază dreptul natural la viață, în special cel care privește ordinea și tulburarea relațiilor dintre persoane, ori a celor de bună conviețuire socială. Afirmațiile de mai sus se deosebesc foarte mult de ceea ce înseamnă buna organizare și tulburarea ordinii de drept în cazul acelor structuri și/sau organizații sociale în care indivizii ocupă poziții bine definite.
„Libertate” are ca  rădăcină etimologică cuvântul „liber” care, la rândul său, provine dintr-un vechi cuvânt indian: „priya” – prieten. Formele sale latine au inclus și „privus”, în sens de „excepțional” sau „reputație aparte”. Toate aceste înțelesuri, în contextul adecvat, se referă „la cineva” sau „la ceva” care este derogat de orice obligație; nicio obligație impusă sau interferență exterioară. Libertatea definește acea stare în care cineva poate să facă tot ceea ce dorește conform propriei voințe și fără impunerea vreunei restricții, de orice natură ar fi aceasta.
Ce este Libertatea (Liberty)?
Noțiunea de libertate este strâns legată de cea de independență (liberty și freedom). Cuvântul libertate este definit de Dictionary.com astfel:
libertate față de o guvernare arbitrară sau despotică și de orice gen de control.
libertate față de o reglementare externă sau străină; independență.
libertate față de orice control, interferență, obligație, restricție, condiții de înregimentare, etc; puterea sau dreptul de a face, a gândi, a vorbi, etc, în funcție de propria alegere.
permisiunea acordată unui matelot, în special din flota navală militară, de a merge pe uscat.
Dicționarul juridic Black’s Law Dictionary (ed. a 5-a) definește libertatea astfel:
Independență; lipsa oricărui control extern. Libertatea în fața tuturor restricțiilor, cu excepția celor impuse de lege. Libertatea în fața oricărei constrângeri, cu excepția condițiilor ce definesc exercitarea egală a aceluiași drept de către toți; independența reglementată de lege. Absența oricărei constrângeri arbitrare, mai puțin cea a imunității în fața reglementărilor și interdicțiilor rezonabile impuse în interesul comunității.
Este interesant de remarcat că în Black’s Law Dictionary (ed. a 5-a) sunt expuse doar trei scurte paragrafe pentru a se defini cuvântul independență (freedom), ceea ce reprezintă mai puțin de 20% din întreaga pagină. În ceea ce privește cuvântul libertate, pentru a-l defini sunt expuse peste 10 paragrafe. Dacă vom studia cu atenție definițiile independență și libertate, conform Black’s Law Dictionary (ed. a 5-a), putem observa că libertate are multe definiții și este strâns legată de legi artificiale. Atunci când un cuvânt are multe definiții poate fi ușor utilizat pentru a înșela o persoană astfel încât aceasta să poată accepta să renunțe la drepturile sale naturale, în favoarea Statului. Arta de a folosi cuvinte și definiții ce păcălesc și pot determina pe cineva să facă ceva anume este cunoscută sub denumirea de Magia cuvântului.
Una din definițiile libertății, cea din Dictionary.com, spune că ea reprezintă permisiunea acordată unui matelot, în special din flota navală militară, de a merge pe uscat”. Conform Black’s Law Dictionary (ed. a 5-a), matelot este definit ca oameni ai mării; marinari”.
Sintagma oameni ai mării” este definită de același Dicționar de Drept, astfel: mateloți; marinari; persoanele ale căror afacere înseamnă nave maritime, ori cele care au o legătură cu nava ca atare și, într-o anumită măsură, își aduc aportul la conducerea, întreținerea sau servirea acesteia. …Cel a cărui ocupație este să navigheze navele pe mare, inclusiv pe toți cei de la bord a căror muncă contribuie la atingerea principalului obiectiv în care este angajată nava.
Cuvântul libertate este legat de vechea zeiță romană Libertas. De fapt, în limba latină Libertas înseamnă libertateDictionary.com definește Libertas ca fiind „vechea personificare romană a libertății”. În mitologia romană Libertas era folosit pentru a o reprezenta pe Zeița Libertății. Zeița romană a reprezentat personificarea feminină a libertății și independenței personale. Libertas este versiunea romană a mai vechii Zeițe egiptene Isis. Isis era numită uneori Zeița căsătoriei și protectorul mateloților, atunci când aceștia navigau pe mare. Cu alte cuvinte, Isis era protectorul mateloților sau oamenilor mării.
Ce scrie NaturalLawMatters.com despre libertate:
Conform sursei sale etimologice, „libertatea” denotă statutul juridic al unui membru cu drepturi depline într-o anumită comunitate sau în societate. Calitatea de membru poate însemna un statut moștenit, ori unul alternativ dobândit prin adopție sau printr-o favoare oficială. Cuvântul libertate provine din latinul „libertas”, care înseamnă „urmaș”, ca unul care se bucură de aceeași poziție socială de care se bucurau predecesorii săi. În societatea de astăzi libertatea este, de regulă, un atribut al cetățeniei, o noțiune inventată de sistemul politic de guvernare. În acest context, libertatea este asimilată cu acele drepturi conferite unor oameni ce aparțin unei comunități sau unui Stat, așa cum sunt ele aplicate de Guvern.
În general, libertatea este privită ca un drept fundamental ce oferă cuiva posibilitatea de a face ceea ce dorește. Problema reală este însă cine anume este cel care oferă acest drept. Astăzi, cu siguranță că libertatea nu mai este un dar natural, un drept natural de a face ceea ce vrei. În cazul tuturor societăților controlate de o guvernare anume este necesară examinarea codurilor juridice pentru a se putea stabili gradul de libertate al fiecărui individ. Libertatea într-o anume societate poate fi foarte diferită de cea existentă în alta.
Arta Magiei Cuvântului și conexiunea ei cu Libertatea și Crăciunul
Magia cuvântului înseamnă arta de a ști să-l definești și să-l folosești, dar și arta magică sau cunoașterea ezoterică de a transfera și/sau ascunde informațiile pe care acesta le reprezintă. Toate cuvintele au o putere magică deoarece au fost create pe baza sunetelor și a geometriei sacre, conferindu-le astfel puterea de a dirija și a controla energia în scopul producerii efectele dorite. Una dintre cele mai puternice vrăji ale magiei cuvântului o reprezintă numele propriu.
Vraja numelui propriu este una dintre cele mai puternice vrăji folosite pentru a înșela și a controla, motiv pentru care este atât de eficient în a te face să crezi că tu și numele tău sunteți una și aceeași persoană. Numele unei persoane este alcătuit din litere, care sunt simboluri…simbolurile reprezintă idei și/sau obiecte. Datorită acestui lucru conferit legal (Certificatul de Naștere – n. tr.), numele tău nu trăiește și nici nu respiră. Pe de altă parte, tu, bărbat sau femeie, exiști în carne și oase. În consecință, tu și numele tău NU sunteți unul și același lucru. Iată cum puterea magiei cuvântului te poate înșela cu ușurință, tu trăind de fapt într-o realitate creată artificial. Odată ce știi că tu și numele tău sunteți două entități diferite (una naturală, cealaltă artificială – n. tr.) ar trebui să simți că numele-vrajă își pierde efectul pe care-l are asupra ta făcându-te să te trezești și să-ți amintești cine ești cu adevărat.
Câteva exemple despre modul în care magia cuvântului este folosită pentru a ascunde anumite informații importante. Aceste exemple vă vor arăta legătura dintre două cuvinte-magie: libertate și Crăciun.
Libertate (freedom)
Dacă separăm cuvântul libertate (freedom), ceea ce va rezulta sunt cuvintele liber (free) și dom. Una dintre originile cuvântului liber (free) este vechiul cuvânt britanic freo, adică „scutit de taxe; neconstrâns, acționând după propria voință”. O altă origine o reprezintă vechiul cuvânt britanic freogan, însemnând „a elibera, a elimina, eliberat din sclavie”. În ceea ce privește cuvântul dom, acesta provine din vechiul cuvânt britanic dom, ce înseamnă „regulament/lege, sentință/judecată”. Pe baza acestor definiții, cuvântul libertate înseamnă „a fi liber sau a fi scutit de lege și de sentință sau judecată. În ziua de azi nu există în Lume măcar o țară care să ofere individului adevărata libertate deoarece aplicarea legii se bazează pe sentințe și/sau judecăți făcute de om.
Crăciunul (notă: mult mai multe despre Crăciun puteți citi aici)
Cuvântul Christmas (Crăciun) este alcătuit din două cuvinte: Christ (Hristos) și Mass (Liturghie). Cuvântul Christ provine din grecescul kristos, adică „cel uns”. În ceea ce privește cuvântul Mass, el este definit ca „sărbătoare publică a Euharistiei în Biserica Romano-Catolică și în unele Biserici Protestante”. Pe baza acestor definiții, cuvântul Christmas (Crăciun) înseamnă „o celebrare religioasă pentru cel uns”. De reținut că cuvântul mass prezintă o puternică conexiune cu ritualurile magice care recunosc cultul morții și se închină morților.
Crăciunul este versiunea modernă a vechii sărbători romane Saturnalia, un festival al orgiilor în care era onorat Zeul Saturn. Unul dintre simbolurile lui Saturn este Cubul. Dacă se desface modelul 3D al cubului și se proiectează pe o suprafață plană acesta se transformă într-o cruce…crucea este unul dintre simbolurile de bază ale creștinismului. Pe cruce a murit personajul biblic cunoscut sub numele de Isus Hristos. Prin urmare, Christ-Mass = Christmas (Crăciun). La originile sale, Crăciunul era sărbătoarea păgână închinată Zeului Saturn.
Cele de mai sus sunt doar câteva exemple despre modul în care magia cuvântului este folosită pentru a ascunde informații publicului larg. Mai multe despre magia cuvântului, pe site-ul meu, EsotericKnowledge.me.
Sursa articolului
Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s