Drumul către Pleroma – parola gnostică

De Sagesigma | 

După o recentă descoperire a unui vechi text grecesc despre Isus și învățăturile sale secrete către „fratele său” Iacov, o versiune nouă, rară, a „Primei Apocalipse a lui Iacov” a fost menționată recent de către presă:
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-5135799/Rare-copy-Jesus-secret-teachings-brother-found.html
Prima Apocalipsă a lui Iacov (extras)
Traducerea din limba coptă în limba engleză, disponibilă pe internet, sună cam așa: „În urma unei discuții cu Isus, Iacov, „fratele său imaterial”, devine anxios, întristat și preocupat atunci când află despre viitoarea persecuție și moartea maestrului său „. În cadrul discuției, Isus îi promite acestuia să „se întoarcă din propria moarte (prin înviere)” pentru a-i oferi secretului „parolei”, astfel încât, după moarte, Iacov să poată trece prin cele 72 de nivele ale Cerului „fără a fi blocat de Puterile rele ale Demiurgului.“ (conform Wiki)
Înscrisul original a fost găsit printre documentele cunoscute ca Biblioteca de la Nag Hammadi, la sfârșitul lunii decembrie a anului 1945. Cea mai recentă versiune originală, scrisă în limba greacă, a fost găsită anul trecut de către doi cercetători ai Texas-Austin University, în biblioteca Oxford University.
Filozofia gnostică afirmă că, imediat după moarte, scânteia divină a sufletului ce încearcă să se întoarcă în Pleroma este confuză, distrasă și dezorientată, mințită fiind de către Arhoni, agenții lui Ialdabaoth, Demiurgul. Căci, pentru ca falsa Simulare/Creație (cea materială) a Demiurgul să fie perpetuată este necesar ca scânteia divină să fie readusă în lumea materială. Așadar, după moartea fizică, scânteia divină din noi (adusă aici datorită Sophiei) dorește să se întoarcă la Dumnezeu, însă Arhonii vor încerca să-i blocheze drumul.  Acest ciclu simplu, ce presupune păcăleala arhonică, nu numai că menține intactă Simularea Demiurgului ci împiedică și (auto)prăbușirea Creației sale. În cazul în care Spiritele se vor întoarce toate la Origine, Pleroma, această reuniune va aduce după sine ruinarea completă a Simulării Demiurgului…colapsul ar desființa Universul fizic, iar Arhonii și Ialdabaoth și-ar pierde sensul propriei existențe.
Din fericire pentru Iacov (dar nu și pentru noi), Isus i-a transmis numele-parolă ce au permis scânteii sale divine să se întoarcă în Dumnezeire trecând prin toate cele 72 de nivele ale Simulării arhonice. Numele-cod ce alcătuiesc parola sunt El, Ce și Este…cel ce e nenumit și de necuprins; nimic nu există în afară de El-Ce-Este.
Rabinul Isus a fost o imagine a lui El-Ce-Este (Isus a primit multe nume, dintre care două au fost date direct de El-Ce-Este). Isus trebuia să ofere tuturor fiilor lui El-Ce-Este acest cod și să le explice cine/ce anume sunt ei, dar și cine/ce anume sunt entitățile de dincolo de Lumea fizică, raportat la ei. (Sfântul) Iacov (cel Drept) a fost omorât cu pietre, în anul 62, fiind probabil primul episcop al Ierusalimului și „fratele imaterial al lui Isus”…prin urmare, și „fratele lui Dumnezeu”.
Cum se ajunge la El-Ce-Este
Nu sunt un specialist al manuscriselor Nag Hammadi și nici al Bibliei. Conform textului care descrie învățăturile lui Isus către Iacov, pot interpreta „pașii și parolele către fericire”, astfel:
După ce o ființă va muri va întâlni trei Arhoni (cunoscuți și ca „colectori de taxă” și/sau „vameși”)
Unul dintre ei va întreba: „Cine ești tu și de unde vii?”
Sufletul ar trebui să răspundă: „Sunt un fiu și aparțin Tatălui” (Sursei – n. tr.)
Arhonul va continua: „Ce fel de fiu ești și cărui tată aparții?”
Răspuns: “Provin din Tatăl Pre-Existent  și sunt fiul Celui Pre-Existent”
După aceste prime întrebări și răspunsuri, manuscrisul original este întrerupt…continuarea prezintă un alt Arhon, care întreabă Sufletul despre „lucruri/ființe din lumea de dincolo”.
Sufletul: “Ele nu-mi sunt străine mie căci știu că sunt create de Achamot, care este femeie. Ea le-a creat, cu scopul de a rupe rasa lor de Cel Pre-Existent. Însă ei/ele sunt precum noi. Sunt precum noi deoarece ea, stăpâna lor, provine tot din Cel Pre-Existent. În același timp ne sunt străine deoarece atunci când ea le-a creat se rupsese (deja) de Cel Pre-Existent”
Arhon: „Unde vei merge?”
Sufletul: „În locul de unde am venit…acolo mă voi întoarce”
În ceea ce privește întâlnirea inițială cu cei trei vameși arhoni textul menționează și alte sfaturi pe care Isus le-a dat lui iacov, însă și aceste informații lipsesc din documentul original. De asemenea, mai există și o discuție în care Isus folosește numele Sophia, referindu-se la Achamoth și/sau „originea sau mama rasei lor”, oferind lui Iacov un ajutor în plus pentru drumul către Pleorma.
Textul se încheie cu Isus spunându-i lui Iacov să transmită această cunoaștere secretă sau „parole” lui Addai. Addai poate fi o persoană necunoscută, ucenicul egiptean al lui Mani, sau unul dintre cei 70 de ucenici trimiși de Toma pentru a-i converti pe sirieni. Mai există și o interesantă discuție privind importanța apostolilor feminini ai acelor timpuri, fiind menționate 4 nume: Salome, Mariam, Martha și Arsinoe.
În traducerea online din limba coptă în limba engleză apar menționate anumite numere, ce compun grupe de entități: 12 Conducători arhoni; 12 grupe de câte 7 Arhoni; 84 de Arhoni vs 7 Arhoni (toate menționate în Biblie); 7 femei, ucenici ai lui Isus; 72 nivele, 72 Arhoni și 72 ceruri; 12 Arhoni. Ce ar putea însemna toate astea?
Un articol interesant scris de William R. Schoedel și intitulat Scriptura și Cele Șaptezeci și Două Ceruri din Prima Apocalipsă a lui Iacov descrie cum anume, dpdv numerologic, cei 12 Conducători arhoni au o legătură cu numărul 72: există 7 Ceruri, create unul câte unul, succesiv, în decursul celor 7 zile ale Creației; în fiecare zi a Creației s-a creat câte un „Cer”, șase din acestea fiind zile „active” iar cea de-a șaptea, zi de odihnă; există 12 Arhoni pentru fiecare Cer; cei 12 Arhoni sunt 6 perechi, bărbat și femeie, pentru fiecare dintre cele 6 Ceruri; conducătorii celor 72 de Ceruri sunt 12 Arhoni: câte 6 perechi pentru fiecare dintre cele 6 „Ceruri” active (12 x 6 = 72); al 7-lea Cer există dincolo de Domeniul și autoritatea Arhonilor și, implicit, a Demiurgului.
Iată o altă explicație interesantă: conform filozofiei gnostice, Constructul Sacru este alcătuit din 6 Ceruri inferioare (acestea alcătuiesc și constituie o realitate diferită), plus cel de-al 7-lea, Divin. Domeniul Demiurgului și al perechilor sale de Arhoni reprezintă un adevărat labirint ce are menirea de a împiedica întoarcerea sufletului la Sursă, prin încercări de manipulare și abatere a atenției ce-l pot păcăli, determinând astfel luarea deciziei de a se întoarce în această Lume. Doar cunoscând acea parolă misterioasă primită de Iacov și transmisă până la Addai, sufletele noastre, după moarte, pot trece de cele 6 Nivele ale Confuziei și de cei 72 de Arhoni ai Înșelăciunii, ce formează „Marea Buclă” sau Programul Simulat al Demiurgului, re-conectându-se astfel cu starea inițială, Pleroma.
Deci, trebuie să ne întrebăm ce anume ar fi putut conține textul original, referitor la secvența completă a parolei.
Să luăm în considerare următoarele:
Perspectiva lui Jung în ceea ce privește inconștientul colectiv este reprezentată de Abis. Putem să asemuim Abisul cu Nebunul din Tarot sau Divinitatea…sau orice altceva, ce se potrivește cu ideea infinitului, lipsa polarității, lipsa formei, etc. De asemenea, putem să numim Abisul și Pleroma.
Magicianul din Tarot a fost: a) fie azvârlit din Abis; b) fie a apărut din Abis; c) altceva, dincolo de înțelegerea noastră. Magicianul este capabil să genereze întoarcerea la „energia/apa primordiale”. Magicianul este prima Zeitate…să-l denumim Demiurg.
Magicianul sau Demiurgul a creat Lumea materială folosindu-se de Constructul/Tiparul pe care adepții misticismului iudeu îl denumesc Arborele Sefirotic. Arborele Sefirotic sau Arborele Vieții este un Program ce generează și impune anumiți parametri și/sau caracteristici ce structurează existența noastră și a Lumii fizice. Arborele Vieții depinde de Abis, a fost construit de Magician și generează Programul care manifestă Simularea în care trăim.
Să presupunem că această Simulare (ea creează iluzia existenței fizice) este unul și același lucru cu ceea ce definim și înțelegem prin substantivul „simulare”.
Umanitatea (ca produs secundar al lucrării Magicianului) și propria sa conștiință sunt, la rândul lor, atașate de Abis. Conștiința umană este atașată inconștientului colectiv, prin subconștient. Nu se știe dacă Planul Magicianului a prevăzut crearea (și) acestor conexiuni.
Rezumând, un grup select de inițiați ai strămoșilor noștri a descoperit acest mare secret. De-a lungul a sute de ani de experimentare a diverse rituri și ritualuri acest grup a reușit să descopere că ar putea manipula Abisul prin intermediul inconștientului uman colectiv. Mici modificări ale Programului pot avea loc folosindu-se grupuri relativ restrânse de oameni, în timp ce manipularea subconștientului colectiv al unor mari grupuri poate aduce schimbări notabile. Cu toate acestea, grupul nu poate face altceva decât „să propună” Universului „o mică schimbare”, deoarece orice ajustare la nivel macro a Programului Magicianului ar însemna anularea existenței.
Să mai adăugăm ceva acestei ipoteze: să admitem că acest anumit grup de indivizi, numiți-i „cei Sacri”, sau oricum altfel, a făcut o înțelegere cu Demiurgul. În acest Domeniu al Existenței (Lumea fizică) și în schimbul unui anumit statut privilegiat, acela de „Elită”, acest grup a fost de acord să-și aducă contribuția la voința și Agenda Demiurgului…ceva de genul „În schimbul anumitor beneficii vom fi de acord să promovăm necontenit minciuni Profanilor, astfel încât Marea ta Simulare să existe la nesfârșit.”
Așadar, avem un grup restrâns de oameni ce domină întreaga umanitate. Elita a încheiat un pact cu Magicianul/Demiurgul și acționează în conformitate cu voința și Planul acestuia. Clasa dominantă este conștientă de Simularea actuală și ascunde intenționat acest adevăr maselor, în schimbul unui legământ făcut cu Demiurgul. Atunci când un membru al acestei clase conducătoare moare, scânteia sufletului său este transferată într-un alt corp uman aparținând unui grup ce are aceleași avantaje sociale și economice cu cele ale defunctului.
În contextul acestei ipoteze, să presupunem că un suflet nu mai dorește să fie parte a Simulării în care a trăit. Fără a cunoaște secretul, după ce un om moare sufletul său poate re-intra în jocul Arhonilor. Și, în ciuda faptului că el dorește, poate, să se întoarcă la Pleroma, este intenționat re-introdus în acest Plan de existență… revenirea în Lumea fizică permite Creației Demiurgului să-și ducă pe mai departe existența.
Ceea ce mi se pare interesant la Prima Apocalipsă a lui Iacov este faptul că prezintă ideea existenței unei parole ce permite ieșirea din acest Program al Simulării Demiurgului. Utilizarea parolei ar destructura nu numai marea Rețea a Demiurgului și Arhonilor, ci și Sistemul social uman prin care maeștrii pământeni ne conduc viețile.
Versiunea originală în limba coptă a Primei Apocalipse a lui Iacov este incompletă, astfel încât întregul set de parole nu este încă cunoscut. Sper să avem cât de curând acces la ceea ce va releva continuarea traducerii versiunii scrisă în limba elenă.
Sursa articolului
Reclame

3 comentarii

  1. Sunt curioasa daca vom apuca vremurile acelea cand vor fi aflate parolele. Citeam pe undeva ca raspunsul va veni pentru omenire si implicit eliberarea ei din acest Matrix, atunci cand sub o piramida va fi gasit ceva in acest sens. Pana atunci, eu totusi cred ca bietele fiinte omenesti au luat-o pe cont propriu pe calea eliberarii…

    Apreciat de 1 persoană

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s